Maandbrieven DG Rutger Mazel


Maart 2020
https://www.rotary.nl/nieuws/dgs201920/webhare-2.gif

 

Afbeelding met zitten, zwart, teken, man

Automatisch gegenereerde beschrijving

Jaarthema Rotary 2020-2021

Het coronavirus houdt de wereld in z’n greep. Overal worden drastische maatregelen genomen, ook in Rotary. Daarover lees je meer op onze website en in deze maandbrief. Graag wens ik iedereen goede gezondheid. En wijsheid en succes bij de te nemen maatregelen.

Ik roep ik jullie op om waar nodig naar alternatieve bijeenkomstvormen te zoeken. Online kan er veel. Zoals het lezen van en reageren op deze maandbrief. Reacties zijn welkom op dg2019-2020@rotary-d1580.nl.

Districtsagenda

Voor de meest actuele situatie over het al dan niet doorgaan van Rotary bijeenkomsten (i.v.m. coronavirus maatregelen) kijk je in de districtsagenda: rotary.nl/d1580/agenda.

Rotary en het coronavirus

Afbeelding met bloem, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving over het Corona virus de afgelopen dagen gevolgd, en kennisgenomen van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen.

Ook de gouverneurs van de 7 districten van Rotary in Nederland volgen de berichten op de voet en overleggen met elkaar over noodzakelijke stappen.

Elke gouverneur heeft inmiddels maatregelen genomen die passend zijn voor haar of zijn district. Ook clubs hebben inmiddels hun verantwoordelijkheid genomen en bijeenkomsten afgelast.

Wij adviseren alle clubs om de berichtgeving over het Coronavirus/COVID-19 de komende weken op de voet te blijven volgen en passende maatregelen te nemen. Een alternatief kan zijn om online ‘bijeen’ te komen of elkaar via WhatsApp op de hoogte te houden van wat er in de club speelt.

Met elkaar nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En zetten we in het voorjaar het mooie en goede werk van Rotary weer actief voort; Rotary, People of Action.

Kijk ook op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

VoorjaarsFestival 16 mei

Het Rotary D1580 VoorjaarsFestival op 16 mei in Zaandam gaat vooralsnog door. Maar vanzelfsprekend kan i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus evt. een andere datum worden gezocht.

Het thema is Rotary Laat je zien!, over communicatie, public image en Rotary 2.0.

Deze bijeenkomst voor alle Rotarians, Rotaracters, uitwisselingsstudenten en belangstellenden, is in het St. Michael College (SMC) in Zaandam. De sprekers zijn:

·

Kim Widlicki, Marketing & Social Media Specialist, Rotary International, Zürich

·

Pieter Schut, Rotary Public Image Coordinator

·

Ellen Julius, manager PR en Communicatie KNLTB (Tennisbond)

·

Marije Alma, Zakelijk in Beeld

·

Marcel Gelauff, hoofredacteur NOS Nieuws


Houd deze datum vast vrij, zaterdag 16 mei.

Binnenkort kun je je (gratis) aanmelden via de districtswebsite.

Terugblik PETS 2020

Op 6 en 7 maart waren de inkomend voorzitters en andere belangstellenden bijeen in Burggolf Purmerend voor de PETS en de assembly.

DGE Jelle Houtsma en zijn team zijn helemaal klaar voor het nieuwe Rotaryjaar 2020-2021 met het thema Rotary Opens Opportunities / Rotary biedt kansen

Een verslag en de foto’s zijn hier te vinden

Nieuwe redacteur D1580 Rotary Magazine

De vacature voor redacteur van het Rotary Magazine van ons district is weer ingevuld. Door Arianne van Dorth, lid van RC Amsterdam-Nachtwacht. Welkom Arianne en veel succes en plezier.

Arianne vertelt waarom ze redacteur van het RM is geworden: “Tot ik het roer omgooide en uitvaartondernemer werd, was ik communicatiemanager en hoofd-/eindredacteur van vele bedrijfsmagazines, waaronder Rails van NS en U en Dichterbij van de Rabobank. Ik ben niet gestopt omdat ik het vak niet meer leuk vond, maar omdat je soms keuzes maakt voor zaken die óók trekken en waar je soms het ijzer moet smeden als het heet is. Ik vind het erg leuk om nu weer met mijn oude vak aan de gang te gaan.”

Arianne is ook lid van DCC (districtscommunicatiecommissie).

Heb je suggesties voor onderwerpen voor het Rotary Magazine, geef ze door aan Arianne via districtsredactieD1580@gmail.com.

Oproep Council on Resolutions

Procedure voor het indienen van Resolutions in het lopende Rotaryjaar:

·

Resolutions zijn vragen, voorstellen of adviezen aan de Board of Directors van Rotary International en de bestuurders (Trustees) van de Rotary Foundation. De Council on Resolutions (COR) vindt ieder jaar plaats. Tussen 15 oktober en 15 november wordt er door de vertegenwoordiger van ieder district per mail over de voorstellen gestemd. Die voorstellen moeten voor 30 juni a.s. zijn ingediend.

·

Resolutions zijn losgekoppeld van de Council on Legislation (COL), die iedere 3 jaar bijeen komt in Chicago. Voor de eerstvolgende COL, die plaats vindt in april 2022, moeten de voorstellen voor 31 december 2020 zijn ingediend. Het gaat hierbij uitsluitend om voorstellen tot Statutenwijziging en de gevolgen daarvan voor het Huishoudelijk Regelement. De vertegenwoordiger van ons district in de COR en de COL kan helpen met het formuleren van voorstellen en zal deze in nauw overleg met de gouverneur in het juiste format plaatsen.

Om voorstellen voor Resolutions goed voor te bereiden hebben de gouverneur en de vertegenwoordiger voor COR en COL enige tijd nodig. Daarom verzoek ik de clubs die een Resolution willen indienen, dit voor uiterlijk 15 mei 2020 te doen bij oud-gouverneur Peter Kleuters (pkleuters48@gmail.com), die ons district vertegenwoordigt. U kunt hem ook benaderen voor vragen of informatie.

Vacature RAN-bestuur

Vacature Bestuurslid PR & Communicatie Rotary Administratie Nederland (RAN)

Kandidaten voor de functie van bestuurslid PR & Communicatie dienen ruime ervaring te hebben in hun vakgebied en met name op het gebied van nieuwe media en online communicatie. Van de RAN-bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende tijd om de aan de functie verbonden werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij leveren zelf een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de werkzaamheden, ondersteund door werknemers van het RAN kantoor en professionals.

De functie omvat o.a. de volgende taken:

·

Ontwikkelt en realiseert het PR- en communicatiebeleid op basis van de door het gouverneursberaad ontwikkelde strategie voor Rotary in Nederland;

·

Maakt - in samenspraak en overleg met het gouverneursberaad en de RAN - samen met o.a. de Landelijke Communicatie Commissie de plannen voor de te ontwikkelen communicatieprojecten;

·

Geeft leiding aan een team van communicatieprofessionals;

·

Is uitgever van het Rotary Magazine;

·

Adviseert gouverneurs en districten over PR- en communicatie-aangelegenheden.

Het betreft een onbezoldigde functie, met een onkostenvergoeding. Indicatie tijdsbelasting ca. 0,75 dag per week, flexibel in te delen.

Voor uw reactie, of meer informatie over deze vacature, kunt u zich tot en met 27 maart 2020 richten tot Bing Go (voorzitter RAN bestuur): swan.bing.go@gmail.com

Steun IHE Delft

Meedoen kan nog, deadline is 15 april.

Het IHE-Delft is het grootste water educatie instituut in de wereld. Sedert 1957 zijn ruim 23000 waterprofessionals uit 190 landen opgeleid. Zie www.un-ihe.org.

De Rotary Foundation heeft in een partnership voor tien jaar ruim 100 beurzen toegekend. De Foundation wil daarmee doorgaan maar kan dat alleen met steun van clubs en districten. Daarmee hoopt de Foundation ook dat er tussen de clubs en de studenten een relatie zal ontstaan die de projecten van Rotary ten goede komt. Graag roep ik alle clubs in ons district op om een donatie te doen.

Lees verder →

Humanitarian Initiative Bridges

Afbeelding met oranje

Automatisch gegenereerde beschrijving Als gouverneur krijg ik soms vragen voor het steunen van bepaalde goede doelen. Dit keer breng ik graag geheel vrijblijvend het volgende onder de aandacht van de clubs:

Projectondersteuning nodig voor vluchtelingen in Athene

Beelden van vluchtelingen in overvolle Griekse vluchtelingenkampen. Ook u heeft die vast voorbij zien komen. Mensen op de vlucht voor het geweld in hun land en op zoek naar een veilige plek. Binnenkort beëindigt de Griekse overheid hun ondersteuning aan vluchtelingen die voor 2017 het land zijn binnengekomen. Als deze mensen geen baan hebben om een huis te kunnen betalen, staan ze dus op straat.

Voor veel van de vluchtelingen is het dan ook essentieel om werk te gaan vinden.

Echter, is het een grote belemmering dat ze de noodzakelijke papieren om te mogen werken niet hebben. Helaas zijn de procedures om deze te verkrijgen complex, ondoorzichtig, langdurig en voor iedere elke situatie anders. De vluchtelingen hebben iemand nodig met kennis van zaken, die hen door het proces heen begeleidt.

Humanitarian Initiative Bridges is een hulporganisatie in Athene die maatschappelijke hulp biedt vanuiteen sterke relationele benadering. Zij willen 600 vluchtelingen aan werk helpen door de juiste papieren te verkrijgen. Dit lukt alleen als ze voldoende financiële ondersteuning hebben. Wilt u helpen dit mede mogelijk te maken? Elke club die € 1.000 wil bijdragen helpt vluchtelingen echt verder. Doet u mee? Peter Kamphof voorziet u graag van meer informatie. peter@charityimpact.nl.

www.charityimpact.nl