De jarige Rotary Foundation op de top van de wereld.

 

Rotarian Olivier Vriesendorp (RC Amstelveen) heeft zijn droom om de zeven hoogste bergen van de wereld te beklimmen recentelijk volbracht. Met het bereiken van de top van de Mt Everest bekroonde hij zijn inspanningen. 

Als blijk van zijn waardering voor de inspanningen van de Rotary Foundation die al 100 jaar probeert ruimte te geven aan mensen en ze te stimuleren hun top te bereiken ontvouwde hij in de harde wind de vlag van 100 jaar Rotary Foundation.

Olivier hoopt dat de voldoening die hij ervoer bij het bereiken van de top samen met zijn team, een metafoor kan zijn voor de inspanningen die Rotarians zich getroosten bij "Doing Good in the World"