Rotaryclubs namen deel aan de botenparade van Pride Amsterdam!

prideslider

Op initiatief van RC Jacobswoude (D1570) en Purmerend-Weidevenne (D1580) is dit jaar voor de eerste maal vanuit Rotary deelgenomen aan de Canal Parade van PRIDE Amsterdam op 4 augustus j.l.

Met de deelname aan de PRIDE hebben de initiatiefnemers de noodzaak onderstreept om diversiteit tussen mensen te accepteren en vooroordelen daarover weg te nemen. Tegelijkertijd wordt daarmee één van de doelstellingen van Rotary zelf gediend, nl. om verdraagzaamheid en onderling begrip tussen alle (wereld-)burgers te bevorderen, in het bijzonder ten aanzien van de LHGBTI-community.

De meerwaarde van deze deelname aan PRIDE was, dat we ons als lid van een internationale serviceclub als zodanig manifesteren in de hoop dat dit thema op de agenda van alle Rotary- en andere serviceclubs wordt geplaatst en daardoor een positieve reactie te weeg zal worden gebracht.

 

Afbeelding met lucht, buiten

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid