Op naar de DisCon!

17 januari 2013

Het kan niemand zijn ontgaan dat de DisCon Groningen 2013 met rasse schreden nadert. De datum was al een jaar bekend, de plaats is zorgvuldig uitgezocht op bereikbaarheid, een aansprekend thema gekozen, interessante sprekers zijn aangetrokken en iedereen heeft een uitnodiging in zijn mailbox ontvangen. Bovendien zijn de kosten bescheiden te noemen en de wijze van inschrijving laat aan gebruiksgemak niets te wensen over.

Ook hamert de gouverneur maandelijks op dit onderwerp in zijn nieuwsbrieven, er is permanente aandacht voor op de website en alle clubbesturen zijn ten overvloede nog eens op strenge wijze gemaand de DisCon met een sterke delegatie te bezoeken.

Eenvoudiger Rotarians zouden na deze uitbarsting van activiteit geneigd zijn om achterovergeleund rustig te wachten op de dingen die komen gaan. Zo niet onze gouverneur! Hij acht de tijd rijp voor een laatste communicatie-offensief, en deinst er zelfs niet voor terug om hèt ultieme social medium van Rotary in de strijd te werpen: de traditionele clubomroeper. Al meer dan een eeuw onveranderd ingezet om Rotary-nieuws onder de clubs te verspreiden. Voorwaar een strategische meesterzet!

En dus worden de leden van zijn club – althans de ongelukkigen die het niet hebben zien aankomen, en niet tijdig bij een bevriend medicus een geldige Verklaring van Verhindering hebben geregeld – geprest om, ondanks het barre winterweer, huis en haard te verlaten voor een riskante reis vol ontberingen; dichtbij Groningen nog per trekschuit, later met de ossenkar, over de verraderlijke passen van de Hondsrug, geteisterd door sneeuwjachten en rondtrekkende roversbenden, langs woeste gronden en andere desolate krimpgebieden die aan ambtelijke dadendrang zijn ontsnapt, om ook in de verste veenkoloniale uithoeken van ons district de Boodschap te brengen: er komt een DisCon!

Ach mensen, wanneer deze stakkerds hijgend van uitputting op uw stoep liggen, wijs hun dan niet bruusk de deur, maar neem ze liefderijk op. Laaf hen! Spijs hen! Verzorg hun wonden! En geef hun alle ruimte in uw club. Wek vooral de indruk dat u gespannen op hun boodschap zit te wachten.

Wat let u om er een mooie show van te maken? Wellicht heeft een ouder clublid nog ergens een originele papieren agenda liggen. Welnu, blaas het stof eraf en teken de datum van de DisCon er ceremonieel in op. Een vriendelijk gebaar kost immers zo weinig en het doet de mensen zoveel goed.

Maar verzwijg tactvol dat hun queeste geheel overbodig was, omdat de datum van de DisCon natuurlijk allang in uw smartphone was gereserveerd…

 

 

 

uw webmaster Koos Schoe