LEDENBELEID

ledenbeleid

Sinds de zomer 2013 functioneert in District 1590 een DLC (districtsledencommissie). Onze opdracht is: clubs suggesties aanreiken voor ledenwerving en -behoud en hen ook op verzoek (clubspecifiek) hierover adviseren. Onze aanpak is: géén dikke nota’s, maar nadruk op vier kansrijke thema’s en verder clubspecifiek maatwerk.

Rotary staat wereldwijd, nationaal en regionaal voor een mooie uitdaging. De aanwas van nieuwe leden verloopt moeizaam en binnen vijf jaar is 50% van hen weer vertrokken. Zo verliest Rotary netto 2 % van haar leden per jaar; dat geldt óók voor ons District 1590.Rotary is oververtegenwoordigd bij 55-plussers en niet-werkenden en ondervertegenwoordigd bij jongeren, vrouwen en minderheden. Er is dus (dankbaar) werk aan de winkel …

 

Voor advies op maat kunt u contact opnemen met de:

COMMISSIE LEDENBELEID DISTRICT 1590

e-mailadres: ledencommissie@rotary-d1590.nl

Naam

Lid van RC

Functie:

Regio:

Vroon, A.

Ommen-Dedemsvaart

Voorzitter

IV

Cherrat, E.G.

Lelystad

Commissielid

IV

Reijers, O.S.

Assen-Noord

Commissielid

III

Tax, M.P.

Sneek

Commissielid

I

Wennekendonk Oskam, A.

Coevorden

Commissielid

III

 

 

RotaryMBS_RGB2_d1590_95