"Rotary connects the world"
in optima forma

 

 

Moet er in Rotaryverband iets worden georganiseerd voor buitenlandse jeugd? In Meppel vraag je geen nee. De ene keer gaat het om de jaarlijkse farewell party, een ander maal moet er voor nieuwkomers uit verre landen een introductieweek in elkaar worden gedraaid. Steeds blaast RC Meppel haar partijtje graag mee. Eind september ging het ditmaal om dat laatste: de Dutch Orientation Course voor 28 kinderen die in de weken daarvóór in Nederland waren neergestreken.

 

GASTOUDERS

 

Wie welke twijfel dan ook nog heeft over het belang van dit gastouderschap voor één jaar, moet eens praten met Betty Rijkmans (foto boven). Vijfentwintig jaar geleden was haar man Rotarian en hielp zij al bij de organisatie van een DOC. Het was de eerste keer dat werd besloten om de partners daarbij te betrekken. Er volgden vele van dit soort inspanningen. Ditmaal nam Betty de hele coördinatie van de DOC in een rond Meppel voor haar rekening.

Haar eigen gezin was meerdere keren gastgezin voor buitenlandse kinderen. De dochters vonden het geweldig. Deedee uit Indonesië was het eerste meisje dat bij de Rijkmansen in huis kwam. Het werd vriendschap voor het leven. “Eigenlijk is Deedee in onze familie opgenomen; het is gewoon mijn derde dochter. Wij woonden haar trouwerij bij, en zes jaar geleden wilde ze niet ontbreken bij de uitvaart van mijn man.”

De club Meppel is de laatste tijd fors verjongd. Vrijwel alle leden waren ditmaal betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de DOC. Ïedereen is enthousiast. De DOC is in de club min of meer een hefboom geworden in dit jaar dat het Rotary-thema heel toepasselijk is: “Rotary connects the World”, zegt Betty Rijkmans.

 

DOCENTEN

 

Zelf komt ze uit het voortgezet onderwijs. Voor de DOC had ze twee geweldige hoofddocenten aan haar zijde. Ines Fintelman is Spaanstalig opgegroeid en beheerst ook het Engels en Nederlands. Heel handig voor meer dan de helft Zuid-Amerikanen die in ”de klas” zaten. Verder ging het om Noord-Amerikanen en een Japanner. De andere hoofddocent was Luuk Klazema, leraar basisschool van 22 jaar oud, die goed de (deels digitale) taal van de jongeren spreekt. Hij nam vijf Pabo-studenten mee die daarmee weer studiepunten konden scoren. Luuk blijft het hele verdere jaar bij het project betrokken om op gezette tijden de ontwikkeling van het Nederlandse bij de kinderen te peilen.

 

NEDERLAND(S)

 

Onderdompeling in die Nederlandse taal was de hoofdmoot van de introductieweek. De tachtig pagina’s tellende studiemap legt verder uit hoe Nederland in elkaar zit. Al na drie dagen theorie moesten de buitenlanders opdrachten in onze taal uitvoeren: de straat op, mensen aanspreken. De plaatselijke fietsenmaker had gratis rijwielen beschikbaar gesteld. Maar drie studenten moesten nog leren fietsen…... Punteren in Giethoorn had een ieder snel onder de knie.

 

 

GEWIJZIGDE OPZET

 

De afgelopen twee jaar is er aan de opzet van het z.g. longterm-programma het een en ander veranderd. Er is gewerkt aan de kwaliteit, en aan de veiligheid van de kinderen. Zij behoren hier een warm bad te vinden. Nieuw is dit jaar een verplichte introductiebijeenkomst voor gastgezinnen. Vanuit Rotex (waarin oud-jaarkinderen uit ons land zijn samengebracht) wordt aan elke buitenlandse gast een buddy toegewezen waarmee mogelijk netelige zaken kunnen worden overlegd. Clubs die een jaar lang een buitenlands kind willen ontvangen, krijgen tegenwoordig uit een landelijke pot € 1.250. De Europa Tour in het voorjaar waar de clubs vroeger aan meebetaalden, komt nu voor rekening van de kinderen zelf. Dat resulteert erin, dat de ontvangende club nog slechts zo’n € 750 hoeft bij te passen.

 

EIGEN BIJDRAGEN

 

Van de buitenlandse gasten wordt ook het nodige verwacht. In Meppel kregen ze na hun DOC van gouverneur Rebecca Siebinga een soort getuigschrift, waarop evenwel ook de nodige spelregels staan. Eén van de laatste lessen was niet toevallig “How to be a good ambassador”.

Financieel wordt er van de buitenlandse gasten best flink wat gevraagd. Betty Rijkmans: “Vroeger werd weleens gedacht dat het om rijkeluiskinderen ging. Vergeet dat maar. Het draait voor zeker tachtig procent om kinderen van niet-Rotarians. Velen moeten in het thuisland eerst flink aan de bak om het geld voor één jaar Nederland bij elkaar te werken. Als je van die eigen inzet uitgaat, hoef je er niet aan te twijfelen dat zij van hun verblijf en studie hier een succes willen maken. Heerlijk toch om deze jongelui via Rotary daarbij de helpende hand te reiken?”

 

Martin van Nieuwenhoven

 

Nadat gouverneur Rebecca Siebinga de certificaten had ondertekend, deden de studenten dat zelf ook. Op de achterste rij v.l.n.r. docente Ines Fintelman, landelijk inbound-coördinator Barbara Tusveld en Betty Rijkmans.