HET ROTARYGEWETEN: DE 4-WAYTEST

In 1932 “uitgevonden” door Herbert Taylor bij de reorganisatie van een aluminiumbedrijf als “ethisch kompas” voor zichzelf en zijn hoofden van dienst.

Bij alle dingen die we denken, zeggen of doen stellen we ons de volgende vier vragen:

1 Is het waar?
2 Is het billijk voor alle betrokkenen?
3 Komt het alle betrokkenen ten goede?
4 Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

 

 

Gezien het gebruik als moreel zelfonderzoek is een formulering in de ik-vorm mogelijk beter. Bij alle dingen die IK denk, zeg of doe:

1 ben IK eerlijk? 2 ben IK billijk? 3 ben IK bereid met anderen te delen? 4 ben IK betrouwbaar en vriendelijk?