VOCATIONAL SERVICE

integrity

“Vocational service, de tweede Avenue of Service, beoogt hoge ethische normen aan te moedigen in bedrijven en beroepen, waarbij de waardigheid van alle eerbare beroepen voorop staat, alsmede het dienstverleningsideaal in elke beroepsuitoefening. De rol van de leden houdt onder meer in dat zij hun gedrag en de bedrijfsvoering in overeenstemming brengen met de grondslagen van Rotary.” [Statuten, artikel 5]

Maar het kan ook minder hoogdravend: beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, RYLA en JobRotary zijn typische voorbeelden. Kortom, het speerpunt van vocational service is: "Hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?"

WAT IS VOCATIONAL SERVICE:

 

 

DISTRICTSCOMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

 

SAMENSTELLING DISTRICTSCOMMISSIE VOCATIONAL SERVICE

 

 

REGIO 1 (FRIESLAND)

LINEKE VERKOOIJEN (voorzitter)

club Sneek

 

 

 

 

Riek Nauta

club Heerenveen

vocational@rotary-d1590.nl

REGIO 2 (GRONINGEN)

 

 

REGIO 3 (DRENTHE)

Johan van der Veen

club Oosterwolde

 

REGIO 4 (WEST OVERIJSSEL, OOST FLEVOLAND)

Jan Leentvaar

club Lelystad