VOORWAARDEN EN PROCEDURES
DISTRICTSGRANT ROTARYJAAR 2018/2019

districtsgrants

Clubs hebben nog tot 30 september de tijd om een DISTRICT GRANT aan te vragen...

 

WAT IS EEN DISTRICT GRANT. (HIERNA DG)

 

1.

DG’s zijn bedoeld om projecten van Rotaryclubs financieel te ondersteunen die voorzien in een behoefte bij kleinschalige, korte termijn projecten in eigen samenleving of daar buiten.

2.

Samenwerkende Rotaryclubs in een project kunnen ieder een aanvraag indienen. In het voorkomende geval dienen de clubs ieder een eigen bijdrage in te brengen die groter is dan de gevraagde DG-bijdrage.

3.

Er moet hierbij sprake zijn van een sociale/maatschappelijke/humanitaire behoefte die gedurende de tijd waarin het project loopt niet op een andere wijze gefinancierd kan worden.

4.

DG’s onderscheiden categorieën zoals: ontwikkeling van de samenleving, scholing, voeding, gezondheid en leefomstandigheden. DG’s kunnen zowel dienen om problematiek in kaart te brengen als op te lossen. (volunteer services/vocational training team)

 

VOORWAARDEN VOOR ROTARYCLUB.

 

1.

De WCS/TRF commissie van het district moet bij het ontvangen van een aanvraag van een DG een door de nieuwe voorzitter en de inkomende voorzitter getekende MOU (Memorandum of Understanding ) van de Rotaryclub in haar bezit hebben.

2.

Bij het realiseren van het project wordt van de Rotaryclub verwacht dat zij PR activiteiten ontplooien die de naamsbekendheid en het imago van Rotary ten goede komen.

3.

Wordt er in een project samengewerkt met een maatschappelijke organisatie dan moet er een directe betrokkenheid zijn van Rotarians met de organisatie.

4.

De club die aanvraagt draagt zelf jaarlijks bij aan de Rotary Foundation (EREY)

5.

Er mag niet vóór de toekenning van de DG met de uitvoering van het project worden gestart.

 

TIJDPAD.

 

1.

Indienen aanvraag ( DG Aanvraagformulier ) vanaf 1 juli tot uiterlijk 30 september bij de WCS/TRF commissie van het district.

2.

Toetsing door WCS/TRF commissie na 30 september tijdens de commissie vergadering.

3.

Na eventuele toewijzing z.s.m. uitbetaling waarbij het streven vóór 1 december is.

4.

Schriftelijke Engelstalige eindrapportage vóór 30 juni van het opvolgende jaar. ( Individual Project

5.

Report DG 2017/2018 ).

 

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN AANVRAGEN

 

1.

Alle aanvragen die op 30 september volledig ingevuld en getekend ontvangen zijn worden in willekeurige volgorde binnen de WCS/TRF commissie inhoudelijk beoordeeld.

2.

DG’s met een hoge humanitaire inhoud (richting 6 areas of focus) hebben een hogere scoringskans.

3.

Bij overtekening prevaleren Rotaryclubs die voor de eerste keer aanvragen.

4.

Bij overtekening zal maximaal 1 DG per Rotaryclub meedingen.

5.

DG’s worden toegekend in $ (Dollars) maar in Euro’s uitbetaald. (Budget is in $)

6.

Aanvragen van Rotaryclubs voor een DG zijn typisch vanaf $ 750 tot $ 2500, echter nooit meer dan de inbreng van de club.

7.

Clubs die niet bijdragen aan de TRF (EREY) in het voorliggende Rotaryjaar hebben geen recht op een DG.

8.

De bijdrage van het district is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.

 

BIJLAGEN

 

·

MOU-formulier

·

DG-aanvraagformulier

·

DG-rapportageformulier

 

Deze zijn aan te vragen bij de WCS/TRF-commissie

 

De WCS/TRF commissie