VOORWAARDEN EN PROCEDURES
DISTRICTGRANT ROTARYJAAR 2019/2020

digital euro

 

WAT IS EEN DISTRICTGRANT (HIERNA DG)

 

1.

DG’s zijn bedoeld om projecten van Rotaryclubs financieel te ondersteunen die voorzien in een behoefte bij kleinschalige kortetermijnprojecten in eigen samenleving of daarbuiten.

2.

Samenwerkende Rotaryclubs in een project kunnen ieder een aanvraag indienen.

3.

Er moet hierbij sprake zijn van een sociale/maatschappelijke/humanitaire behoefte die gedurende de tijd waarin het project loopt niet op een andere wijze gefinancierd kan worden.

4.

DG’s onderscheiden categorieën zoals: ontwikkeling van de samenleving, scholing, voeding, gezondheid en leefomstandigheden. DG’s kunnen zowel dienen om problematiek in kaart te brengen als op te lossen. ( volunteer services , vocational training team , project afstemming buitenland ).

 

VOORWAARDEN VOOR ROTARYCLUB

 

1.

De WCS/TRF commissie van het district moet bij het ontvangen van een aanvraag van een DG een door de nieuwe voorzitter en de inkomende voorzitter getekende MOU (Memorandum of Understanding ) van de Rotaryclub in haar bezit hebben.

2.

De financiële bijdrage van de club dient hoger te zijn dan de gevraagde DG-bijdrage.

3.

Bij het realiseren van het project wordt van de Rotaryclub verwacht dat zij PR-activiteiten ontplooien die de naamsbekendheid en het imago van Rotary ten goede komen.

4.

Wordt er in een project samengewerkt met een maatschappelijke organisatie dan moet er een directe betrokkenheid zijn van Rotarians met de organisatie.

5.

De club die aanvraagt draagt zelf jaarlijks bij aan de Rotary Foundation (EREY)

6.

Er mag in principe niet vóór de toekenning van de DG met de uitvoering van het project worden gestart.

 

TIJDPAD

 

1.

Indienen aanvraag ( DG-aanvraagformulier ) vanaf 1 juli tot uiterlijk 30 september bij de WCS/TRF-commissie van het district.

2.

Toetsing door WCS/TRF-commissie na 30 september tijdens de commissievergadering.

3.

Na eventuele toewijzing z.s.m. uitbetaling waarbij het streven vóór 1 december is.

4.

Schriftelijke Engelstalige eindrapportage vóór 30 juni 2020 inzenden. ( Individual Project

5.

Report DG 2019/2020 ). Met kopie bankafschriften.

 

INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN AANVRAGEN

 

1.

Alle aanvragen die op 30 september volledig ingevuld en getekend ontvangen zijn worden in willekeurige volgorde binnen de WCS/TRF-commissie inhoudelijk beoordeeld.

2.

DG’s met een hoge humanitaire inhoud (richting 6 areas of focus) hebben een hogere scoringskans.

3.

Bij overtekening prevaleren Rotaryclubs die voor de eerste keer aanvragen.

4.

Bij overtekening zal maximaal 1 DG per Rotaryclub meedingen.

5.

DG’s worden toegekend in $ (dollars) maar in euro’s uitbetaald. (Budget is in $)

6.

Aanvragen van Rotaryclubs voor een DG zijn vanaf $ 750.-- tot $ 3.500.-- , echter nooit meer dan de inbreng van de club.

7.

Clubs die niet bijdragen aan de TRF (EREY) in het voorliggende Rotaryjaar hebben geen recht op een DG.

8.

De bijdrage van het district is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget.

 

Onderstaande formulieren aanvragen bij:
de coördinator Districtgrants WCS/TRF-commissie, Joop Burbach, el.burbach@wxs.nl

 

1.

MOU-formulier

2.

DG-aanvraagformulier

3.

DG-rapportageformulier

 

De WCS/TRF-commissie