MOGELIJKHEDEN WATERPROJECT

waterproject

Er zijn een aantal mogelijkheden om een waterproject te ondersteunen. In het onderstaande wordt een menulijst gegeven waaruit iedere Rotaryclub een mogelijkheid kan kiezen, van heel eenvoudig tot wat meer ingewikkelder. De bedoeling is dat er voor ieder club wat wils is, zodat niet gezegd kan worden dat het kiezen voor een waterproject te ingewikkeld is.

 

1.

Het geven van geldelijke ondersteuning aan een project.
Dit project kan een project van een andere Rotaryclub zijn, of bijvoorbeeld van een NGO (Non Governmental Organisation), zoals Simavi, Amref/Flying Docters etc.

De te geven fondsen kunnen door de club zelf zijn opgebracht, of door een project als Wandelen voor Water (zie aldaar). Extra financiering is denkbaar door een districtsgrant (zie WCS TRF commissie).

Neem voor eventuele hulp contact op met het regiolid van de waterkerngroep.

video waterproject

2.

Als club zelf een waterproject in een ontwikkelingsland actief ondersteunen
Het is altijd verstandig om hierover contact te hebben met een lid van van de waterkerngroep van het district, omdat zij weten hoe een en nader bij ander clubs is verlopen, wat valkuilen zijn en hoe deze zijn te voorkomen Daarnaast is het veelal verstandig contact over het project te hebben met de stichting Aqua for All. Deze stichting is neutraal, heeft geen belangen in projecten, heeft expertise en heeft contacten met zowel partijen die waterprojecten in ontwikkelingslanden uitvoeren als met (co-)financieringspartijen. A4A kan ook inhoudelijk adviseren over waterprojecten. In gevallen waar sprake is van projecten in landen die door Nederland als speerpuntland zijn aangewezen, kan door A4A een extra bijdrage van bijna een verdubbeling van de kosten plaatsvinden, mits aan criteria wordt voldaan zoals duurzaamheid e.d. Ook is het mogelijk voor dergelijke projecten Rotarygrants te verkrijgen, districtsgrants of global grants. Ook daarbij moet wel aan criteria t.a.v. duurzaamheid e.d. worden voldaan

3.

Deelnemen aan Wandelen voor Water
Wandelen voor water is een sponsorloop waarbij kinderen van de groepen 7 en/of 8 van de basisschool een route van 6 km. lopen met in een rugzak 6 l. water op hun rug. Door de kinderen wordt vooruitlopend op de wandeling, ten behoeve van het gekozen waterproject, geld opgehaald bij ouders, familie, buren en vrienden. De opbrengst wordt door A4A nagenoeg verdubbeld. Het waterproject kan een eigen project zijn (moet wel door A4A zijn beoordeeld op duurzaamheid etc) of een project van een NGO. Zie ook het aparte item over Wandelen voor Water

 

RotaryMBS_RGB2_d1590_95