COUNCIL ON LEGISLATION 2019

COL

Wij zijn lid van een Rotaryclub en die club is op zijn beurt lid van Rotary International. Voor de onderlinge verhoudingen en voor de speelruimte zijn spelregels vastgelegd in het Manual of Procedure (MOP). Deze regels zijn er niet voor eeuwig en kunnen worden aangepast. Elke club heeft het recht en de mogelijkheid om een voorstel (een “resolution” of “enactment”) in te dienen om deze regels te wijzigen. De voorstellen worden behandeld in de Council on Legislation (COL).

 

Vertegenwoordigers van elk district stemmen jaarlijks online over de resolutions: de Council on Resolutions (COR). Dit zijn aanbevelingen aan de Board of Directors van Rotary International.

Zo is er onlangs een resolution ingediend met de vraag aan de RI-Board om het belang van ‘service’ meer te benadrukken in de doelstelling van Rotary, en resolution 18R-25 stelt voor om ROTEX (het jaarlijkse jeugd uitwisselingsprogramma) formeel op te nemen in de structuur van Rotary International.

De enactments worden eens in de drie jaar behandeld op de Council on Legislation (COL). Zeg maar: het Rotaryparlement. De laatste COL was in 2016; de volgende COL wordt gehouden in 2019.

Een belangrijke wijziging in de Constitution die wordt voorgesteld door de Rotaryclub van Haenertsburg uit Botswana is om ‘the preservation of Planet Earth in its diversity’ toe te voegen als de vijfde doelstelling (naast opportunity for service, high ethical standards, etc.)

Voor ons district is oud-gouverneur Jan ten Sijthoff afgevaardigd.

 

 

Deze instructievideo geeft een aardig beeld van wat onze afgevaardigden te wachten staat…
 
In de diapresentatie hieronder wordt e.e.a. nog eens uitgebreid uitgelegd.

En als u echt het naadje van de kous wilt weten, dan wel de huidige resolutions en/of enactments wilt downloaden: