COUNCIL ON LEGISLATION – 14-18 APRIL

Tijdens de council on legislation – zeg maar: het Rotaryparlement - buigt de vertegenwoordiger namens ons Rotarydistrict, Jan ten Sijthoff, zich samen met ruim 500 collega's over de 116 wijzigingsvoorstellen op de Rotaryregeltjes, die wereldwijd zijn ingediend. Hij zendt ons enkele foto's van de eerste vergaderdag.