DISCON

DisCon 2019: Assen
Na de clubbezoeken van gouverneur Hans Jansen moet het velen al duidelijk zijn geweest, maar na de ledenvergadering in Assen staat het nu vast: district 1590 gaat de komende tijd sterk de nadruk leggen op de gezondheid van de jeugd. Niet al te zwaar aangezet, maar zo veel mogelijk spelenderwijs. Dat bracht Jansen tot de mooie samenvatting: “Wat er ook speelt in ons district: laat het de kinderen zijn..."
DisCon 2018: Leeuwarden
Een harstikkene geslaagde Rotarydag, om het in het idioom van Foppe de Haan te zeggen. Op vele manieren Samen Spelen in de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een paar honderd Rotarians van district 1590 togen ervoor naar Leeuwarden. Een serieuze start met een training voor de inkomend voorzitters, gevolgd door de algemene ledenvergadering. Daarna een zeer ontspannen en perfect georganiseerde DistrictsConferentie...
DisCon 2017: Groningen
Zowel tijdens de jaarlijkse training van inkomend voorzitters als de daarmee samenvallende Districtsconferentie in The Big Building te Groningen, was het oog gericht op de toekomst. Tijdens veel inleidingen werd benadrukt, dat Rotary de confrontatie met een wijzigende samenleving moet aangaan...