DISCON

DisCon 2019: Assen
Na de clubbezoeken van gouverneur Hans Jansen moet het velen al duidelijk zijn geweest, maar na de ledenvergadering in Assen staat het nu vast: district 1590 gaat de komende tijd sterk de nadruk leggen op de gezondheid van de jeugd. Niet al te zwaar aangezet, maar zo veel mogelijk spelenderwijs. Dat bracht Jansen tot de mooie samenvatting: “Wat er ook speelt in ons district: laat het de kinderen zijn..."
DisCon 2018: Leeuwarden
Een harstikkene geslaagde Rotarydag, om het in het idioom van Foppe de Haan te zeggen. Op vele manieren Samen Spelen in de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een paar honderd Rotarians van district 1590 togen ervoor naar Leeuwarden. Een serieuze start met een training voor de inkomend voorzitters, gevolgd door de algemene ledenvergadering. Daarna een zeer ontspannen en perfect georganiseerde DistrictsConferentie...
DisCon 2017: Groningen
Zowel tijdens de jaarlijkse training van inkomend voorzitters als de daarmee samenvallende Districtsconferentie in The Big Building te Groningen, was het oog gericht op de toekomst. Tijdens veel inleidingen werd benadrukt, dat Rotary de confrontatie met een wijzigende samenleving moet aangaan...
DisCon 2016: Westerbork
De jaarlijkse Districtsconferentie van D1590 nam de deelnemers vanuit het verzamelpunt Westerbork mee in de historie. Voor wat betreft de ochtendlezing door astronoom Michiel Brentjes was dat wel heel extreem. Zijn organisatie die de enorme radiotelescoop Lofar beheert, denkt vaak in honderden lichtjaren. Toch wist hij een volle zaal zeer te boeien met uitleg over de hedendaagse technieken waarmee onmetelijke afstanden worden overbrugt en dienstbaar gemaakt aan de actualiteit.
DisCon 2015: Assen
De RC Assen-Noord heeft veel eer ingelegd met de organisatie van jaarlijkse Rotary-hoogtepunten. De Districtsconferentie van 1590 was ongetwijfeld de zwaarste klus. Maar na een geweldige dag konden gouverneur Rob Staal en zijn club enkel tevreden deelnemers uitzwaaien. De weersomstandigheden hadden beter gekund, maar doordat alle drie excursieonderdelen overdekt waren, leden de ruim 150 gasten daar niet onder. In drie bussen werden zij langs drie locaties vervoerd waarop de Assenaren terecht trots zijn.