infographics ledenstatistiek

ledengrafiek

Het aantal Rotaryleden in Noord-Nederland vertoont de laatste tien jaar een continu dalende trend. Sinds 1 juli 2010 is ons ledental met bijna 16% gedaald tot het huidige niveau van 2225 leden…

 

DE STAND VAN ZAKEN OP 1 JULI 2020

 

Een BOX-PLOT is een vereenvoudigde grafische voorstelling, waarbij het bestand a.h.w. in vier gelijke porties is gehakt. Een aantal statistische kengetallen is in één oogopslag duidelijk. B.v. dat de leeftijd van de noordelijke Rotaryleden varieert tussen de 29 en 96 jaar (spreidingsbreedte), maar de helft van hen tussen de 52 en 67 jaar oud is (kwartielafstand). De helft van alle Rotarians is jonger dan 58 (mediaan), terwijl tegelijk meer dan driekwart ouder is dan 50. Het rekenkundig gemiddelde (het rode vierkantje) toont dat de gemiddelde leeftijd in ons district 59 jaar is.

 

aantal leden

2224

aantal vrouwen

592

aantal leden <= 45 jaar

199

aantal 65+'ers

607

gemiddelde leeftijd

59,1 jr

verloop (laatste 6 jaar)

7,7%

aantal nieuwe leden (laatste 6 jr)

861

bedankt na korter dan 4 jr lid

244