BRAINSTORMSESSIE LEDENBELEID & -BEHOUD

 

De belangrijkste adviezen/uitkomsten van de brainstormsessie worden hier opgesomd:

 

Organiseer bijeenkomsten voor nieuwe leden per regio

Organiseer bijeenkomsten voor nieuwe leden 2x per jaar

Deze groep is stuwmeer van talent en logische doelgroep voor RLI

Schenk aandacht aan ‘leads’; is een kans maar een onbekende mogelijkheid

Informele vormen van bijeenkomsten werken vooral goed voor nieuwe leden

Denk na over een ‘platform’ van best practices, want die zijn er wel degelijk

Bemens ledencommissies op clubniveau EN op districtsniveau met leden die 3-5 jaar lid zijn van Rotary

Organiseer met deze groep een volgende bijeenkomst

 

Vanzelfsprekend zal ik de komende tijd in mijn rol de nodige aandacht aan het onderwerp ledenontwikkeling blijven besteden!

 

Hans Jansen