Jaap Bos op zoek naar aanwas

Oud-gouverneur Jaap Bos (RC Groningen) gaat de nieuwe Ledencommisse van district 1590 leiden. Hij hoopt in elk van de vier regio’s een lid te vinden die bereid is zijn of haar rug hieronder te zetten. Nadat van de vorige Ledencommissie iedereen door periodiek aftreden was weggevallen, is het hard nodig om deze belangrijke taak weer volop aandacht te geven. Door verandering van leefstijlen, het wegvallen van bevolkingsgroei en het opstaan van allerlei andere serviceorganisaties, heeft Rotary moeite om haar ledental op peil te houden. Werk aan de winkel dus voor de nieuwe Ledencommissie.

Inkomend gouverneur Rebecca Siebinga (RC Drachten) heeft het ledenbeleid tot één van haar drie speerpunten voor het komende Rotaryjaar gekozen. Zij noemt de twee brainstormbijeenkomsten die haar voorganger de afgelopen tijd hield over ledentevredenheid en het opdoen van nieuwe inspiratie, een mooie basis om op voort te borduren.

De nauwe samenwerking die in het noordoostelijke district van Rotary het afgelopen jaar op gang is gekomen met Rotaract, wil Rebecca krachtig voortzetten. Op de onlangs in Chicago gehouden wetgevende vergadering van Rotary International (namens 1590 bijgewoond door Jan ten Sijthoff van RC Groningen) zijn die banden officieel aangehaald. Rotaracters tot 30-35 jaar kunnen een prachtige kweekvijver zijn voor Rotaryclubs. Toch was Rotaract niet meer dan een “programma” van Rotary International. Nu is formeel vastgelegd, dat Rotaract deel uitmaakt van de Rotary Family. Het is thans aan de aangesloten clubs om daar verder gestalte aan te geven, gezamenlijk de vruchten te gaan plukken van een nauwere samenwerking, en de oprichting van meer Rotaractclubs aan te moedigen.

In district 1590 zijn op dat vlak enkele hoopvolle ontwikkelingen. Zo werd onlangs (foto) het convenant ondertekend waarin twee Rotaryclubs in Groningen de oprichting faciliteren van een Rotaractclub Groningen International, die Engelstalig gaat opereren met de RUG als middelpunt.