NIEUWELEDENREGELING 2020-2021

ledendaling

District 1590 heeft de afgelopen jaren te maken met een dalend aantal leden. Het is nodig dat nieuwe leden zich gaan aansluiten bij Rotaryclubs. District 1590 wil dit stimuleren met de nieuweledenregeling en heeft daarvoor voor het jaar ‘20-‘21 een bedrag van € 5.000,- beschikbaar...

 

 

WAT HOUDT DE REGELING IN?

 

Iedereen die jonger is dan 45 jaar en lid wordt van een (bestaande) Rotaryclub in district 1590,
ontvangt van de club éénmalig een korting op de contributie van € 200,-.

 

HOE TE HANDELEN DOOR DE CLUBS?

 

·

Elke club die in het Rotaryjaar ’20-‘21 een nieuw lid jonger dan 45 jaar werft en inschrijft in Lead, meldt dit via de mail aan de penningmeester van het district, dp@rotary-d1590.nl

·

In de mail staan de gegevens van het nieuwe lid, zoals in Lead vermeld en per wanneer hij/zij lid is geworden.

·

De penningmeester zal vervolgens € 200,- overmaken naar de club. De club brengt dit bedrag in mindering op de eerste contributie-inning van het nieuwe lid, o.v.v. "nieuweledenregeling".

·

Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden, zolang het budget toereikend is (op=op).