© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Rotary gaf bijna ton aan jongeren

De Rotaryjeugdstimuleringsprijs (RJSP) stopt na zeven afleveringen. De drie winnaars van dit jaar met projecten in Drachten, Groningen en Hoogeveen waren de laatste die een flinke financiële ondersteuning van district 1590 op hun bankrekening kregen. Die toevallige spreiding over het hele werkgebied illustreert dat Rotary acht jaar lang een mooie geldelijke schouderklop heeft gegeven aan jongerenprojecten, van Lelystad tot Noord-Groningen, van Schiermonnikoog tot Hardenberg. In zeven ronden (corona gooide één maal roet in het eten) werden meestal jeugdgerelateerde initiatieven met bijna een ton euro beloond. Vaak werd daarmee de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen gestimuleerd, waarbij ondermeer werd gelet op realistische uitvoerbaarheid en maatschappelijke effecten.

Rotarydistrict Noord-Nederland zet de ruim 60 aangesloten clubs graag aan tot het ter hand nemen van allerlei projecten; soms in een ver buitenland, maar ook steeds meer in de naaste leefomgeving. Eigenlijk is het nooit de bedoeling van “het district” geweest om zelfstandig initiatieven te nemen, laat staan om daar de organisatie zelf van uit te voeren. Toch kwam oud-gouverneur Isaäk Buwalda in 2016 met een opmerkelijk voorstel. Het district had te veel financiële reserves. Rotary is er niet om geld op te potten, maar om dat in te zetten ten bate van de gemeenschap. Dus werd besloten om allerlei maatschappelijk werk (na een paar jaar begrensd tot jeugd- en jongerenwerk) daarvan te laten profiteren. 


1 / 6


Plaatselijke clubs hielpen mee om lokale projecten op te sporen die een duwtje in de rug verdienden en tevens een mooi voorbeeld voor anderen waren. Vaak streden tientallen genomineerden om de aantrekkelijke prijzen. Tijdens inspirerende eindrondes in Spier, Dalfsen, Assen, Appelscha en Hoogkerk verdeelde een deskundige jury uiteindelijk de geldbedragen. Daarbij ging het niet alleen om projecten door jongeren, maar in toenemende mate ook naar projecten vóór jongeren. Opmerkelijk bij de laatste uitreiking was, dat steeds meer aandacht gaat naar kwetsbare posities van jongeren: sociaal isolement, pesten, onzekerheid; kortom: gebrek aan weerbaarheid. 

Bijna 100.000 euro vond op die manier een heel nuttige bestemming, waarbij ook nog eens het imago van Rotary een mooie opwaardering kreeg. Maar nu heeft het “overtollige” geld een prima weg gevonden en gaat district 1590 terug naar het basisbeginsel dat zij het initiëren en uitvoeren van projecten aan de clubs overlaat.

 

                                                                                                                 Martin van Nieuwenhoven


MEER INFO...