© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

overzicht aanmeldingen


regio 1
Friesland


regiowinnaar:


IEDER KIND EEN ZWEMDIPLOMA: NU MEEDOEN, IS LATER MEETELLEN!Via Stichting Leergeld kunnen kinderen vanaf 6 jaar (i.v.m. Fysieke en cognitieve ontwikkeling) op zwemles voor het zwemdiploma A, voor gezinnen die in situaties verkeren waarbij het financieel (120% sociaal minimumloon, schuldsanering of uitkeringsgerechtigden) niet haalbaar is. Er zijn met lokale zwembaden afspraken om voor een vast tarief een kind de mogelijkheid te bieden om het zwemdiploma te halen, ongeacht hoe dit traject duurt. Zo kunnen kinderen veilig buiten spelen en kunnen meedoen aan zwemfeestjes.

<naar website...>

Bis Berne Iepenloftspul


 

Al meer dan 30 jaar in juni spelen de kinderen van de groepen 7 en 8 uit de Greidhoeke van Fryslân een openlucht toneelvoorstelling(Iepenloftspul), waarvoor je in januari auditie doet en waar je als je hier door heen bent vanaf eind januari iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend voor aan het repeteren bent met een artistiek team tot en met de 6 voorstellingen in juni. De voorstellingen zijn in het Fries en ook de kinderen die dat van huis uit niet gewend zijn kunnen dit in juni vloeiend spreken.

<naar website...>

 

't stationnetjeBij 't Stationnetje staat ontmoeting, autonomie en inzicht in eigen kunnen centraal! ’t Stationnetje is een plek voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar in het stationsgebouw van Hurdegaryp en in Buitenpost, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen.  Jongeren die weer naar school willen, maar niet weten welke opleiding of al langer thuis zitten? Aan het werk, maar moeite hebben met solliciteren, ritme etc? Maar ook voor jongeren die een eigen bedrijf willen starten. Hun geldzaken op orde willen krijgen of aan zichzelf willen werken. Doel: het verbeteren van sociaal functioneren van jongeren. 

<naar website...>


terra novaTerra Nova is een multidisciplinair kunstproject waar de kinderen van azc Burgum zowel manueel als digitaal aan de slag gaan met hun eigen fantasie; een maak-workshop en een digitale game building workshop ineen. TerraNova gaat over ruimtereizen, ontdekkingstochten en het bouwen van futuristische werelden. Over nadenken over nieuwe oplossingen voor actuele en toekomstige problemen op aarde. Het primaire doel is de deelnemende kinderen zich aan de hand van verschillende kunstdisciplines bewust te maken van hun eigen artistieke potentie. 

<website...>


netwerk time to connectNetwerk Time to Connect is een jongeren vrijwilligersnetwerk in Leeuwarden, dat sinds november 2019 actief is. Wij hebben als doel hulp en netwerk te bieden aan (kwetsbare) inwoners van de stad Leeuwarden, door de inzet van jonge vrijwilligers (15 tot 30 jaar). Wij inspireren en activeren jongeren als het gaat om hulp bieden aan de ander.   

<website...>

Jong Present


 

In juli 2020 is Present Noordwest Friesland begonnen met het aanbieden van een traineeship. We hopen hiermee een beweging van jongeren te creëren die de nieuwe generatie vormt van goed doen voor de maatschappij. Een traineeship is een periode van minimaal 80 uur waarin de jongere aan de slag gaat met doelen waar hij/zij aan wil werken. Persoonlijke groei, behulpzaamheid en energie staan bij ons centraal. De jongere werkt mee in een vrijwilligersgroep die bij aangemelde hulpvragers een klus uitvoeren, of ze organiseren een sociaal project (high tea voor ouderen, wandelen met ouderen of verstandelijk beperkte mensen).

naar website...

 

World Servants UG221


 

Ik heb in 2019 vrijwilligerswerk geleverd aan een ontwikkelingsproject in Liziwazi, Malawi. Dit ging vanuit World Servants. Hier heb ik samen met een groep uit heel Nederland en locals een basisschool gebouwd. Omdat ik hier zo’n mooie ervaring heb opgedaan, heb ik me nog een keer opgegeven om deze keer naar Cinya, Oeganda te vertrekken. Dit doe ik samen met de actiegroep uit  Damwâld. Hier zullen wij 3 weken verblijven om een kleuterschool en latrines te bouwen.

<naar website...>


jonge vissers onder zeilDe Stichting “De Staverse jol” zet zich in om kleine houten vissersschepen te bewaren en een zinvolle invulling te geven aan het bewaren van dit cultureel erfgoed. Zo wordt ieder jaar een aantal keren met traditionele zeilende vissersschepen op traditionele wijze gevist op het IJsselmeer. Activiteiten met dergelijke schepen zijn bijna automatisch activiteiten voor volwassenen.

Naar onze mening is het enthousiasmeren van jongeren een belangrijke voorwaarde voor het behoud van deze traditionele veelal monumentale vissersschepen. Als we jongeren willen betrekken bij het behoud van deze schepen en werk op en langs het water dan moet dat met (zeil)scheepjes die voor jongelui hanteerbaar zijn.

<website...>


World Servants BeetsterzwaagKomende zomer gaan wij met een groep jongeren in tien dagen een leegstaande slachterij ombouwen tot een jongerencentrum. Dit doen wij in de wijk Laakkwartier in Den Haag. Momenteel hebben jongeren geen plaats om samen te komen. Daar willen wij verandering in brengen. In het jongerencentrum komt een muziekstudio waar de jongeren hun muzikale talent kunnen ontwikkelen. 

<website...>


regio 2
Groningen


regiowinnaar:


kindervakantieweken Noord-NederlandElk jaar bieden we 400 kinderen, uit Groningen, Drenthe en Friesland, van zes t/m veertien jaar toffe vakantieweken vol lol, spelletjes en avontuur. Kinderen die een vakantie goed kunnen gebruiken omdat ze door omstandigheden vaak niet op vakantie kunnen. 160 vrijwilligers organiseren in de zomerperiode in totaal twaalf vakantieweken voor deze kinderen. Ook de uitvoering van deze vakantieweken vindt plaats met inzet van vrijwilligers. Kinderen (en daarmee hun ouders) wordt een fijne week geboden met veel plezier, ontspanning en contact met andere kinderen. Na de zomer zijn er 400 kinderen, die net als hun klasgenoten, een mooi verhaal kunnen vertellen in de klas. 400 kinderen die 'gewoon' kind kunnen zijn.

<naar website...>

de harde leerschoolProgramma’s voor jongvolwassenen met een forse achterstand tot de arbeidsmarkt.

De verschillende doelgroepen zo adequaat mogelijk te begeleiden om het maximaal haalbare uit de aanwezige mogelijkheden te halen. Deze doelstelling wordt bereikt door elke doelgroep een passend, doorlopend en onderscheidend opleidings- en begeleidingstraject te bieden, gevolgd door een geschikt nazorg- en mentoringprogramma.

Het einddoel: een zelfbewust individu met maatschappelijke betrokkenheid, een opleiding naar vermogen, diploma’s en een op zijn of haar capaciteiten afgestemde baan met toekomstperspectief.

naar website...


World Servants Haren

 

 

Jaarlijks gaan er 800 à 900 jongeren uit heel Nederland met World Servants op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Deze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Een lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de door jou gebouwde kliniek.

De filmpjes gaan over het project van 2019 met toen 10 jongeren uit Haren.

<naar website...>

het fantastivalTijdens de coronacrisis is het eenzaamheidsgevoel onder jongeren gestegen en mede daardoor is het aantal mentale klachten onder jongeren toegenomen. Jimmy’s vindt dat hier iets aan moet gebeuren, en daarom organiseren wij een mini-festival voor eenzame jongeren die behoefte hebben aan meer sociale contacten.

<website...>


world servants groep westerkwartier


 

In de zomer van 2021 gaan 25 jongeren vanuit het Westerkwartier deelnemen aan projecten van World Servants, wereldwijd op diverse plaatsen bouwen aan verandering samen met de lokale bevolking. Verbetering van de levensstandaard voor de mensen 'daar' en een levensveranderende ervaring voor de jongeren 'hier'. Vanwege de coronapandemie gaan de reizen niet door, maar de projecten worden wel uitgevoerd met het geld dat door de jongeren wordt opgehaald met acties. Daarnaast gaan de jongeren zelf een project uitvoeren in Nederland.

<naar website...>


regio 3
Drenthe


regiowinnaar en hoofdprijs


young leadersYoung Leaders is een landelijk pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren in het kader van maatschappelijke diensttijd . Bij Young Leaders programma komen jongeren tien keer achter elkaar met dezelfde groep bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten leren zij op een leuke manier eigenschappen/kwaliteiten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Na de training kunnen de jongeren gebruik maken van individuele coaching bij Scala om ambities te verwezenlijken en talenten verder te ontwikkelen.

<naar website...>

el padrino jeugdcentrumEen jongerencentrum starten Als je jeugd op jonge leeftijd een plek geeft om bij elkaar te komen wordt er een basis gelegd voor de toekomst. Ze zullen graag willen komen op deze plek waar ze zichzelf mogen zijn binnen de kaders die er zijn. Ze laten voelen dat ze waardevol zijn, dat ze plannen mogen maken voor de toekomst, fun kunnen hebben met elkaar en elkaar leren kennen. Dit voorkomt op latere leeftijd ontspoorde jongeren en psychische problemen. Voorkomen van hanggedrag, met alle negatieve reacties die dit oproept, dat ze zich niet geaccepteerd voelen, dit gevoel omdraaien door een plek te creëren waar ze op een positieve manier betrokken en gezien worden.


Wij zijn er voor Jou

 


 Wij zijn er voor JOU is een project voor en door jongeren. Vrijwilligers van het Vrijwilligers traineeship hebben de handen ineengeslagen met Weerbaar Meppel en zijn een project gestart waar we tijd maken voor jongeren die door deze bizarre tijd het even niet meer zien zitten en hun hart willen luchten met koffie en thee, een wandeling willen maken of een andere activiteit willen doen. De vrijwilligers worden door de jongerencoach van Weerbaar Meppel gekoppeld aan een jongere die gebeld of geappt heeft. We houden het  Laagdrempelig door het maken van een afspraak via een belletje of appje. 


ride and biteOrganiseren van een activiteit voor en door paardrijders met als doel geld inzamelen voor sinterklaascadeaus voor kinderen van ouders met een krappe beurs. 

Doel: kinderen gewoon kind laten zijn en kinderen erbij te betrekken bij het sinterklaasfeest

<website...>

Heppie/Noppes kledingweggeefwinkel

 

 

Heppie en Noppes zijn twee kledingweggeefwinkels die zijn gevestigd in een buurtinfohuis en Dorpshuis. In de praktijk blijkt dat mensen met een smalle beurs veel baat hebben bij hergebruik van kleding. Juist door de Corona , zijn er naar wij verwachten veel mensen bijgekomen die het financieel lastig hebben. Na de Lockdown gaan we periodiek meerdere kledingruildagen en avonden organiseren voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hier geven we ook voorlichting over vervolgworkshops zoals modeshows, uiterlijke verzorging, kleding pimpen.


Drents jeugdmuziekweekendOns project bestaat uit een muziekweekend voor de muziek makende jeugd in Oosterhesselen en Sleen. Het weekend zal plaatsvinden bij een kampeerboerderij waar wij een weekend lang zullen samen muziek maken, elkaar beter leren kennen, plezier maken en een concert geven. Wij willen graag muziek instuderen waarmee wij ergens in het weekend een concert kunnen geven voor uitgenodigde bewoners van een bejaardenhuis. 

<website...>


regio 4
NW-Overijssel/Flevoland-N


regiowinnaar:


project URBN villageURBN Village bouwt, vanuit een onafhankelijke positie, aan een community voor en door jongeren. Binnen de hoofdpijlers Kunst & Cultuur, Onderwijs, Ondernemerschap en Persoonlijke ontwikkeling ondersteunen jongeren elkaar met 'optimale ontwikkeling' als doel. We werken daarbij samen met lokale, landelijke en zelfs Europese partners om een methodiek te ontwikkelen die zorgt voor extra groei en kansen voor jongeren. Alles vanuit co-creatie en met als doel jongeren zoveel mogelijk in de lead te zetten van hun eigen groeiproces. Dit om hun eigenaarschap en passie te stimuleren. Bij URBN helpen we jongeren om hier een haalbaar plan voor te maken en ondersteunen we bij de uitvoering.

<naar Facebook...>

cultuur in de wijk


 

Cultuur in de Wijk is een project waarin kunst en welzijn samengaan. Het DNA van Cultuur in de Wijk (CW) bestaat uit twee componenten: reflecteren op actuele en universele thema’s door middel van kunst, en de verbinding van kunstenaars met jongeren en wijkbewoners. De deelnemers gaan aan de slag met de kunstenaar, die met hen reflecteert op universele thema’s en/of actualiteiten. Met de coaching van de kunstenaar worden de gegeven ervaringen, meningen en standpunten vertaald naar een creatief product. Tijdens dat proces stimuleert de kunstenaar de deelnemers kritisch te kijken naar het eigen ontwerp. De uiteindelijke kunstuiting verbeeldt wat de deelnemers ervaren of waar ze naar verlangen.

<naar website...>

 

sociale activering jongerenDe Stichting Meedoen maakt het mogelijk aanvullend op de gemeentelijke regelingen jongeren uit gezinnen met weinig financiële draagkracht zich verder kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan het sociale leven. Wij financieren jaarlijks 250 zwemabonnementen voor het openluchtbad, zodat kinderen die net hun zwemdiploma hebben gehaald onder toezicht van hun ouders hun zwemvaardigheden kunnen bijhouden en een leuke zomeractiviteit hebben. Ook ondersteunen wij ongeveer 15 jongeren per jaar die extra lessen nodig hebben voor het ontwikkelen van hun talent. zowel op cultureel als ook op sportief gebied. 

 

sint voor elk kindSint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder) bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met tradities zoals Sinterklaas. Door het jaarlijks organiseren van een Sinterklaas feest in het Agoratheater in Lelystad voor zo'n 500 kinderen willen we bereiken dat kinderen op bijstandsniveau ook theater mogen beleven en een Sinterklaasviering met een cadeau.

<website...>

musicalkamp


 

Musicalkamp is een kamp speciaal voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar waarin 50 jongeren gezamelijk werken aan een musical die op de laatste dag twee keer wordt uitgevoerd. Dit doen zij onder leiding van vrijwillige dans- theater- en zangdocenten. Tijdens het kamp overnachten wij met z'n allen in een groepsaccomodatie. Tijdens het proces worden jongeren uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen en is er volledige ruimte voor talentontwikkeling. Door de inzet op talentontwikkeling zorgen wij ervoor dat uitval wordt verminderd of voorkomen. 


jongerencentrum next level HardenbergVanaf 1 januari 2021 heeft Hardenberg na 10 jaar eindelijk weer een jongerencentrum! Dit moet een veilige en sfeervolle plek zijn waar de jongeren zich thuis kunnen voelen. Concreet; een veilige en sfeervolle ontmoetingsplek voor en door jongeren waar talentontwikkeling, participatie, preventie en zelfontplooiing centraal staat.

<website...>


Sallandse kinderen in de knel (SKIK)Wij geven kinderen uit minima-gezinnen in Salland jaarlijks een mooi sinterklaascadeau. Door beperkte financiële middelen zit dat er in deze gezinnen vaak niet in. Wij  doen dit door met uiteenlopende acties en activiteiten (financiële) middelen op te halen, samenwerking met andere organisaties op gebied van minimabeleid, cadeaus inkopen bij Sallandse ondernemers, en met Rotarians, hun gezinnen en vrijwilligers cadeaus inpakken. Dit draagt bij een de persoonlijke ontwikkeling doordat ze mee kunnen praten/doen op school met leeftijdsgenoten, een 'gevoel van erbij horen en gewoon zijn'.

<website...>World Servants GH121

 

 

Dienstbare jongeren uit Wierden e.o. bouwen aan verandering. Het project Ghana behelst het bouwen van woningen voor het medisch personeel. Samen met de inwoners van Tongo zal het leven ervaren worden in Ghana.  Het bouwen van woningen voor het medisch personeel heeft twee hoofddoelen:  De reistijd van medisch personeel van het gezondheidscentrum verkorten en bij medische spoedgevallen sneller hulp kunnen aanbieden. 

<naar website...>