verslag ALV 2020

 

“Er moesten dit jaar veel fysieke activiteiten worden afgezegd in de clubs, maar ook in het district, waaronder de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging, die daarom dit jaar via een zogenaamde “stemming-per-mail” is gehouden. Totaal 39 clubs hebben gereageerd en zijn met meerderheid van stemmen akkoord gegaan met het financieel verslag ’18-’19, de begroting ’20-’21 en de gepresenteerde voordrachten en benoemingen van personen. Het db is blij dat ondanks alles de ALV op deze manier heeft kunnen plaatsvinden.”