index

districtsdraaiboek versie aug 2013
Dit “Draaiboek” is een praktische handleiding voor de Districtsorganisatie , en kan worden gezien als bijlage van en ondergeschikt aan de Verenigingsstatuten