who's who in Rotary Noord-Nederland?

AG regio 2 (Groningen) Steven Helfrich

(RC Appingedam-Delfzijl)

 

Ik ben geboren op 16 december 1948, Getrouwd met Femie de Vries. Ik heb twee dochters en drie kleinkinderen.Na de HBS-B opleiding ben ik, naast mijn werk als material manager bij Philips Drachten, wiskunde gaan studeren bij de Fryske Akademie (de lerarenopleiding van de RUG) In 1977 heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Ik ben als leraar begonnen bij het technisch beroepsonderwijs in Appingedam.

Vervolgens heb ik mijn onderwijsbevoegdheden voor natuurkunde en scheikunde nog behaald bij Ubbo Emmius (lerarenopleiding in Groningen).

Sinds 1981 ben ik werkzaam geweest als manager in het beroepsonderwijs. De laatste 14 jaren als sectordirecteur bij de sector Gezondheidszorg/Welzijn en de sector Horeca en Toerisme van het Noorderpoort in Groningen.

Ik ben sinds 1999 lid van de Rotaryclub Appingedam – Delfzijl. In deze club ben ik in het jaar2006/2007 voorzitter geweest en heb me ingezet op velerlei terrein binnen de club. Naast regiocoördinator ben ik ook districtsvoorzitter voor Vocational Service.

Ik ben sinds januari 2010 met flexibel pensioen en heb derhalve tijd, energie en zin om me in te zetten voor Rotary en daarnaast ben ik o.a. ook nog voorzitter van de VVV-Eemsdelta en ook op politiek vlak ben ik redelijk actief.