who's who in Rotary Noord-Nederland?

districtsredacteur Martin van Nieuwenhoven

(RC Oosterwolde)

Martin van NieuwenhovenMeer dan een kwarteeuw heb ik genoten van Rotary. Als je dan in je actieve baan (uitgeverij/journalistiek) stilvalt, komt het moment om iets terug te doen. Eerst in mijn mooie club Oosterwolde: het almaar uitgestelde voorzitterschap en het beheer van de penningen. Toen kwam het district voorbij: afgevaardigd redacteur bij Rotary Magazine. En in vervolg daarop het verzoek van onze gouverneur: help ook onze eigen website boeiender te maken.

Voor Rotary Magazine ben je vooral correspondent vanuit je eigen district. Aangeboden nieuws vanuit “1590” redigeren en doorsturen. Daarnaast meedenken over de verdere invulling van het blad. Op dat punt is het een en ander gaande. Ruim een jaar geleden is de eigen redacteur vertrokken en zijn taken uitbesteed aan externe professionals. Het blad werd een stuk aantrekkelijker, maar er hing een prijskaartje aan. Daarom wil men na het laatste septembernummer de districtsredacteuren ook grotere artikelen laten schrijven.

Diverse van mijn collega’s zijn echter niet journalistiek geschoold en hebben twijfels. Wij zien het Magazine in de eerste plaats als het clubblad van Rotary in Nederland. Zodra het als visitekaartje op elke leestafel moet kunnen liggen, heb je meer vakmanschap nodig.

Dat clubkrantgevoel wil onze gouverneur ook meer in de website van ons district brengen. Koos Schoe beheert die. De aantrekkelijkheid wordt vooral bepaald door wat clubs aanleveren, en wat we daar met eigen nieuwsvorsing aan kunnen toevoegen. Ook zijn we bezig de actualiteit te verhogen en zijn er plannen om meer mededelingen van het district via de site te laten lopen. Dan zouden leden het gevoel moeten krijgen dat ze echt wat missen, als ze niet geregeld onze site bezoeken. Een poging waar ik (met de nuchterheid van een papierman) graag aan meewerk.