ORGANIGRAM RI-DISTRICT 1590

DB: districtsbestuur

DV: districtsvergadering

Elke commissie wordt in principe bemenst met leden uit alle regio’s.

Regio’s

Lijst van de binnen Rotary International gebruikelijke afkortingen

CFZ

Commissie Financiële Zaken (in het district)

IPDG

Immediate Past District Governor, de laatst afgetreden gouverneur

CJC

Club Jeugd Commissaris

IM

Intercity Meeting

CoL

Council on Legislation

LWI

Landelijke Werkgroep Internet

D

District

MDC

Multidistrictsconferentie

DA

District Assembly

MDJC

Multidistrictsjeugdcommissie

DC

District Commissaris

NGE

New Generations Exchange

DCC

District Communicatie Commissie

PDG

Past District Governor

Discon

Districtsconferentie

PETS

President Elect Training Seminar, opleiding voor de inkomende voorzitters

DJC

District Jeugd Commissaris

RAN

Stichting Rotary Administratie Nederland

DG

District Governor, de Gouverneur van een district

RBC

Regionaal Bestuurscontact

DGA

District Governor Assistent

RC

Rotary Club

DGE

District Governor Elect, de inkomend gouverneur

RI

Rotary International

DGN

District Governor Nominee, de inkomend-inkomend gouverneur

RJC

Regio Jeugd Commissaris

DS

District Secretary

RYLA

Rotary Youth Leadership Awards

GB

Gouverneurs Beraad (van de 7 Nederlandse gouverneurs)

STEP

Short Term Exchange Program

GSE

Group Study Exchange

TRF

The Rotary Foundation

IC

Internationale Conventie

WCS

World Community Service