© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

contactinfo

Samen zorgen we voor een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om duurzame verandering te creëren

- over de hele wereld, in onze lokale gemeenschappen en in onszelf

districtsbestuur

            

 

v.l.n.r:  Clemens Groppe (Franeker, DG 20-21) --- Steven Helfrich (Appingedam/Delfzijl, DG 21-22) --- Gerda Breeuwsma (Bolsward, DG 22-23) 
--- Marijke Inklaar (Pekela, DG 23-24) --- Rebecca Siebinga (Drachten, DG 19-20) 
--- [vacature secretaris] --- Angélique Kloosterman (Harlingen, penningmeester) 


regio-indeling en AG's

Ons district is onderverdeeld in acht regio’s, die onder leiding staan van een assistent-gouverneur (klik op de blauwe regio-indicaties in het kaartje). De AG’s roepen enkele malen per jaar de clubs in hun regio bijeen om hen te informeren over actuele zaken en om samenwerking op velerlei gebied te bevorderen (regionale bestuurscontacten - RBC's). Voor de contactgegevens van alle districtsfunctionarissen kunnen Rotaryleden de onlineledenadministratie (LeAd) raadplegen. Niet-Rotarians kunnen een contactformulier insturen...

 

LEAD...


CONTACTFORMULIER...


OVERZICHT COMMISSIES...

 
draaiboek


DRAAIBOEK

 
districtsagenda


AGENDA...

 
handboek Rotarian


HANDBOEK...