© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

the good, the bad, and Rotary...

diversiteit

Elke club streeft ernaar een weerspiegeling te zijn van de samenleving. 

Mannen èn vrouwen, van alle leeftijden, uit verschillende beroepsgroepen en met verschillende etnische achtergronden, huidskleur, capaciteiten, religie, sociaal-economische status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Net zo belangrijk is het scheppen van een cultuur waarin deze verschillen gerespecteerd, gesteund en gewaardeerd worden.

  

Rotaryclubs zijn divers, billijk en inclusief

bedrijfsbezoeken en beroepspraatjes

Het is goed dat er zo veel mogelijk beroepen in een Rotaryclub vertegenwoordigd zijn.

Behalve een vollediger beeld van de samenleving, krijgt de Rotarian ook de kans om de samenhang en het maatschappelijk belang van verschillende beroepen te onderkennen. Bedrijfsbezoeken en beroepspraatjeskunnen dit begrip nog sterk vergroten.

  

Meer inzicht en meer begrip leidt tot betere beeldvorming en onderling respect

bezinning

Bij voorbeeld: een ondernemer staat wegens groei van zijn bedrijf voor de keuze:

·         of een automatiseringspakket aanschaffen, waardoor het werk efficiënter kan worden gedaan

·         of een extra werknemer aannemen

Wat doet hij en waarom?

(Het gaat er natuurlijk niet om wat de "goede" beslissing is, maar om de visies en de argumenten achter de keuze… Het kan een uiterst boeiende clubbijeenkomst opleveren.)


WORKSHOP MORELE DILEMMA's

contact met de commissie vocational service

 

CONTACT...