© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

waterkerngroep

Het waterplatform wordt ondersteund door de waterkerngroep. Het is de bedoeling dat per regio één watervertegenwoordiger wordt afgevaardigd ...

  

De Waterkerngroep heeft als taken: om het Waterplatform te ondersteunen, om Rotaryclubs te inspireren, om Rotarians bewust te maken en te motiveren zich actief met dit thema bezig te gaan houden, hiervoor fundraising activiteiten te gaan ontplooien om concrete waterprojecten (in de derde wereld) tot stand te brengen of te steunen en daarbij een informatieplatform te zijn voor het coördineren van acties en het stimuleren van activiteiten.

De Waterkerngroep wil die doelen bereiken door het waterplatform te ondersteunen en door informatie te geven via de regionale bestuurscontacten (RBC's, een overlegplatform van regionale clubs) en vooral door concreet voorlichting en advies te geven aan clubs.

Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met uw regiovertegenwoordiger!

 

CONTACTGEGEVENS ZOEKEN IN LEAD...