© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

CORAL: councils on resolutions and legislation

COL

Wij zijn lid van een Rotaryclub en die club is op zijn beurt lid van Rotary International. Voor de onderlinge verhoudingen en voor de speelruimte zijn spelregels vastgelegd in het Manual of Procedure (MOP). Deze regels zijn er niet voor eeuwig en kunnen worden aangepast. Elke club heeft het recht en de mogelijkheid om een voorstel (een “resolution” of “enactment”) in te dienen om deze regels te wijzigen. De voorstellen worden behandeld in de Council on Legislation (COL).

 Wij zijn lid van een Rotaryclub en die club is op zijn beurt lid van Rotary International. Voor de onderlinge verhoudingen en voor de speelruimte zijn spelregels vastgelegd in het Manual of Procedure (MOP). Deze regels zijn er niet voor eeuwig en kunnen worden aangepast. Elke club heeft het recht en de mogelijkheid om een voorstel (een “resolution” of “enactment”) in te dienen om deze regels te wijzigen. De voorstellen worden behandeld in de Council on Legislation (COL).

Vertegenwoordigers van elk district stemmen jaarlijks online over de resolutions: de Council on Resolutions (COR). Dit zijn aanbevelingen aan de Board of Directors van Rotary International.

Zo is er in 2018 een resolution ingediend met de vraag aan de RI-Board om het belang van ‘service’ meer te benadrukken in de doelstelling van Rotary (aangenomen), en resolution 18R-25 stelde voor om ROTEX (het jaarlijkse jeugd uitwisselingsprogramma) formeel op te nemen in de structuur van Rotary International (verworpen).

De enactments (de wijzigingsvoorstellen van de Rotaryregeltjes in het Manual of Procedure) worden eens in de drie jaar behandeld op de Council on Legislation (COL). Zeg maar: het Rotaryparlement. De laatste COL was in 2019; de volgende COL wordt gehouden in 2022.

Iedere club kan wijzigingsvoorstellen indienen. Om te worden behandeld op de volgende COL moesten ze worden ingediend vóór 31 december 2020.

 

Deze instructievideo geeft een aardig beeld van wat onze afgevaardigden te wachten staat…
 
In de diapresentatie hieronder wordt e.e.a. nog eens uitgebreid uitgelegd.