© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

DISCON

 1. DisCon 2021: Papenburg

  Het advies van het Amerikaanse presidium om dit hele clubjaar massale bijeenkomsten nog te vermijden, drukt zijn stempel op de komende Discon. Die wordt op zaterdag 19 juni georganiseerd in Papenburg, waarbij de buurdistricten 1590 (Noord-Nederland) en 1850 (N.W.-Duitsland) nauw samenwerken. Milieu en duurzaamheid staan centraal in een zestal filmpjes waarmee clubs zich presenteren.
  Helaas niet fysiek in Papenburg zoals gepland was, maar uitsluitend van begin tot eind vanuit eigen huis door alle Rotarians uit de districten digitaal te volgen. Nadere gegevens volgen...

 2. DisCon 2020: Bakkeveen

  De RC Drachten had al veel tijd en energie gestopt in de organisatie van de Discon, toen de pandemie alles op slot gooide. Op Allardsoog bij Bakkeveen, precies op het drieprovinciënpunt van de drie noordelijke gewesten, had het zo’n mooi programma zullen worden rond het thema innovatie en duurzaamheid. Gouverneur Rebecca Siebinga stuurde iedereen een schitterende ansichtkaart om toch nog iets van de unieke omgeving van de voorgenomen DisCon te laten beleven...

 3. DisCon 2019: Assen

  Na de clubbezoeken van gouverneur Hans Jansen moet het velen al duidelijk zijn geweest, maar na de ledenvergadering in Assen staat het nu vast: district 1590 gaat de komende tijd sterk de nadruk leggen op de gezondheid van de jeugd. Niet al te zwaar aangezet, maar zo veel mogelijk spelenderwijs. Dat bracht Jansen tot de mooie samenvatting: “Wat er ook speelt in ons district: laat het de kinderen zijn..."

 4. DisCon 2018: Leeuwarden

  Een harstikkene geslaagde Rotarydag, om het in het idioom van Foppe de Haan te zeggen. Op vele manieren Samen Spelen in de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een paar honderd Rotarians van district 1590 togen ervoor naar Leeuwarden. Een serieuze start met een training voor de inkomend voorzitters, gevolgd door de algemene ledenvergadering. Daarna een zeer ontspannen en perfect georganiseerde DistrictsConferentie...

 5. voorgaande jaren