de nieuwste Rotaryregeltjes

1 oktober:MOP 2019

In deze publicatie zijn de meest recente wijzigingen doorgevoerd, die zijn aangenomen op de council on legislation (CoL) van april dit jaar. Voor wie het naadje van de kous wil weten over de Rotaryregeltjes, is dit handboek een onmisbare informatiebron. Maar wees gewaarschuwd: omdat het geheel is geschreven in dor juridisch-technisch Engels, is het bepaald geen lichte kost!

 

Standaardstatuten voor Rotaryclubs in Nederland (versie 2016)

19 april:statuten

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2016, te hanteren. Dit is de Nederlandse vertaling van die SCC die ongewijzigd dient te worden overgenomen. Voor zo ver het Nederlandse verenigingsrecht dat vereist, zijn enkele aanvullende bepalingen (cursief gedrukt) opgenomen. Daarnaast zijn vet en onderstreept mogelijke verdere aanvullingen zoals die gebruikelijk zijn in Nederlandse statuten of wenselijk zijn opgenomen; clubs zouden die bepalingen mee kunnen doen opnemen in de clubstatuten.