huishoudelijk reglement voor Rotaryclubs in Nederland (2019)

6 november:huish-regelement

Het gebruik van de tekst van dit huishoudelijk reglement wordt aanbevolen. het is een Rotaryclub evenwel toegestaan in die tekst wijzigingen aan te brengen teneinde deze aan te passen aan de eigen omstandigheden. Die wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de club (de voor de Rotaryclubs in Nederland voorgeschreven standaard clubstatuten versie 2019, noch met de statuten of het huishoudelijk reglement van RI, Indien en voor zover opname van enig artikel op grond van voornoemde statuten en RI-huishoudelijk reglement vereist is wordt dat bij het betreffende artikel met het woord Verplicht aangegeven. De gouverneurs raden de clubs aan bij het opstellen van een huishoudelijk reglement gebruik te maken van deze versie 2019; deze sluit beter aan bij de Nederlandse situatie.

Mochten er vragen zijn over dit Huishoudelijk Reglement, dan kan er contact worden opgenomen met dhr. Mr. Maarten Steenbeek (RC Middelburg).
m.m.steenbeek@zeelandnet.nl<mailto:m.m.steenbeek@zeelandnet.nl> 06-22 25 80 79

 

standaardstatuten voor Rotaryclubs in Nederland (2019)

6 november:statuten

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution, laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren. Hierbij de Nederlandse vertaling van die Standard Club Constitution die ongewijzigd dient te worden overgenomen. Voorzover het Nederlandse verenigingsrecht dat vereist zijn enkele aanvullende bepalingen (cursief gedrukt) opgenomen. Daarnaast zijn vet en onderstreept mogelijke verdere aanvullingen zoals die gebruikelijk zijn in Nederlandse statuten of wenselijk zijn opgenomen; clubs zouden die bepalingen mee kunnen doen opnemen in de clubstatuten.

Mochten er vragen zijn over deze Statuten, dan kan er contact worden opgenomen met dhr. Mr. Maarten Steenbeek (RC Middelburg).
m.m.steenbeek@zeelandnet.nl<mailto:m.m.steenbeek@zeelandnet.nl> 06-22 25 80 79

 

de nieuwste Rotaryregeltjes (MoP 2019)

1 oktober:MOP 2019

In deze publicatie zijn de meest recente wijzigingen doorgevoerd, die zijn aangenomen op de council on legislation (CoL) van april dit jaar. Voor wie het naadje van de kous wil weten over de Rotaryregeltjes, is dit handboek een onmisbare informatiebron. Maar wees gewaarschuwd: omdat het geheel is geschreven in dor juridisch-technisch Engels, is het bepaald geen lichte kost!