drieëntwintigste lustrum Rotary

lustrum

Bij vrijwel alle Rotaryclubs is het een goede gewoonte om eens in de vijf jaar een lustrumfeest te houden. Voor sommigen is dat zelfs aanleiding om een lustrumproject te kiezen. Mooie momenten om stil te staan bij de geschiedenis van de eigen club, bij de oprichters en gangmakers. Maar niet alleen aandacht voor het goede dat is geweest en verricht, ook een blik op de toekomst waarin voor Rotary nog steeds voldoende uitdagingen liggen.

Vijftien jaar geleden vierden Rotarians wereldwijd een feestje. Het was toen een eeuw geleden dat advocaat Paul Harris met drie anderen in Chicago Rotary oprichtte. Eerst een Amerikaanse aangelegenheid. In begin jaren 1920 sprong Rotary evenwel de Atlantische oceaan over met de oprichting van de eerste club in Ierland. Drie jaar later bereikte het”Rotary-virus” Amsterdam.

In Noord-Nederland was Leeuwarden in het voorjaar van 1928 de eerste club, een half jaar later gevolgd door Groningen. Daarna werden Rotaryclubs opgericht in Zwolle, Veendam, Winschoten en Assen (1939). In Sneek beleefde men niet veel plezier van de nieuwe club die kort voor het uitbreken van de oorlog het Rotary-charter ontving. Op 3 september 1940 werden alle Nederlandse serviceclubs bij order van de rijkscommissaris “mit sofortigen Wirkung aufgelöst”.

Lelystad is in district 1590 de jongste club: maart 2004. Ook Lauwersland (2000) en de interlandclub Uelsen-Coevorden (1903) behoren tot de jonkies. Inclusief de laatste, telt district Noord-Nederland nu 63 clubs.