GETS EN INSTITUTE IN NEURENBERG

Van 19 t/m 23 sept. was ik in Nürnberg om de GETS en Institute bij te wonen, samen met mijn collega-DGE’s uit Nederland. Graag wil ik jullie kort vertellen over deze bijzondere en enerverende bijeenkomsten.

 

GETS (GOVERNOR-ELECT TRAINING SEMINAR)

 

De GETS zijn verplicht voor alle DGE’s (inkomend districtsgouverneurs), als voorbereiding op het DG-jaar dat komen gaat. Naast alle informatie die je aangereikt krijgt, heb ik het vooral als bijzonder ervaren door alle nieuwe contacten die ik heb opgedaan. Ik heb bijv. de DGE’s uit België gesproken, waar op dit moment de boel aardig in beweging is vanwege een nieuwe a.s. districtsindeling, die gebaseerd is op taal. Het leverde een geanimeerde discussie op.

Een collega DGE uit Israël zat in mijn klasje, terwijl hij eigenlijk bij de GETS in Jordanië hoorde te zijn. Maar de Israëlische delegatie was daar geweigerd, zo was zijn verhaal. Bijzonder om te plaatsen als je tijdens de lezingen hebt gehoord dat Rotary geen politiek bedrijft.

De informatie tijdens de GETS was nuttig; de onderwerpen varieerden van de strategische planning van het district, ledenbeleid, het organiseren van de clubbezoeken tot de Rotary Foundation, polio en het imago van Rotary ( …..en meer). Zaken die mij niet onbekend waren, o.a. door onze eigen Nederlandse trainingsdagen, maar die nu een extra dimensie kregen door de internationale setting waarin ze besproken werden.

Mark Maloney, de inkomend president, was ook aanwezig met zijn vrouw Gay. Een toegankelijke man, die benadrukt dat alles kan binnen Rotary. “Be creative and find new ways”.

 

 

 

Hij heeft een vooruitblik(je) gegeven op de punten waar hij in zijn jaar de focus op gaat leggen (zonder al het thema voor 2019-2020 te verklappen). Zijn aandacht zal uitgaan naar:

 

1.

Groei van Rotary: door onze bestaande clubs te ondersteunen met o.a. hulpmiddelen/kennis om ledengroei en meer service te stimuleren. Én door nieuwe Rotaryclubs op te richten, met nieuwe vormen van samenkomsten en nieuwe vormen van lidmaatschap.

2.

Rotary “family-friendly”: Rotary moet voor de hele familie aantrekkelijk zijn, zodat we meer jonge (< 40) mensen kunnen aantrekken.

3.

Leadership functies binnen Rotary toegankelijk voor werkenden: Door bijv. clubbezoeken te clusteren.

4.

Relatie met VN: extra aandacht vanwege het 75-jarig bestaan van VN.

 

INSTITUTE

 

 

Aansluitend op de GETS vond het Institute plaats. Het thema was “Digitalization in Humanitarian Service” en ik heb bijzondere presentaties gehoord. Bijvoorbeeld van Bio Carbon Engineering, waarbij boomzaden worden geplant m.b.v drones (www.biocarbonengineering.com ). Of een bedrijf dat van afvalplastic (gevonden op het strand) m.b.v. een 3D printer protheses maakt. Daarnaast is er gesproken over bijv. ledenbeleid, communicatie, de begroting voor de komende 5 jaar en hield John Germ, Trustee van TRF, een verhaal. Een paar hoofdzaken die mij van het Institute zijn bijgebleven:

·

Om te beginnen de duidelijke oproep van John Germ om het (vaak vele) geld dat er beschikbaar is in het DDF ook uit te geven. “People didn’t donate to a bank; spend the money!”

·

Denk na over lidmaatschap in de 21e eeuw. “Our clubs are male, pale and stale” (ik citeer slechts).

·

Betrek Rotaract bij Rotary. We kunnen van ze leren (social media, aantrekkelijkheid, wat leeft onder jonge mensen).

·

Belangrijke rol van het District naar onze leden: informeren, leren, communiceren.

 

Kortom, het waren veel indrukken, het was vermoeiend, maar als ik jullie het idee heb gegeven dat het alléén maar (net)werken, luisteren en bijwonen was, dan is dat verkeerd. Het was ook érg gezellig en ik was in goed gezelschap. Mochten jullie meer willen horen, dan vertel ik er graag over.

 

Rebecca Siebinga
inkomend gouverneur Rotarydistrict 1590