nieuwe gouverneur wil luiken nog verder open

Nieuwe gouverneur Hans Jansen van district 1590 wil in ”zijn” jaar 2018-2019 meer allianties bouwen met instituten buiten Rotary. “Wij moeten bij de buitenwereld nog bekender worden. Ik streef naar een hoger profiel in de gemeenschap. Het kan ons imago positief beïnvloeden.”

Nog voordat het gouverneursjaar formeel ten einde was, nam Hans Jansen tijdens een clubbijeenkomst van “zijn” Assen-Noord de gouverneursketting over van Jaap Bos (RC Groningen). De scheidende aanvoerder van Noordoost-Nederland werd daarbij gekenschetst als stabiel, open, warm en betrokken. Kortom: een baken van rust. Bos werd ook geprezen voor zijn nationale inzet in de kring van de zeven gouverneurs. In een brief aan alle Rotarians in zijn district schreef hij een jaar lang geraakt te zijn geweest door de energie die in de clubs naar boven kwam. Energie die vaak heel verschillend is; de ene keer vooral “doen”, een andere maal meer “denken”. Verheugd is hij ook door de samenwerking tussen clubs die meer gestalte kreeg. Het districtsbestuur stimuleerde dat met bijdragen van in totaal € 23.500. De projecten die daarmee werden ondersteund, beliepen met elkaar zo’n anderhalve ton. Overigens was dat maar een klein gedeelte van wat de ruim zestig clubs van 1590 het afgelopen jaar bijeen brachten.

Na een lichte achteruitgang in de voorbije jaren, was er ditmaal sprake van een bescheiden groei. Overigens stemt dat nieuwe gouverneur Jansen nog niet helemaal gerust. Door de luiken verder open te zetten, wil die het aanzien en de bekendheid van Rotary positief beïnvloeden. Hij heeft groepjes Rotarians geselecteerd waarmee hij binnenkort gaat brainstormen over hoe Rotary met anderen de handen ineen kan slaan en in ons werkgebied bekender kan worden. “Zodat meer mensen gaan zeggen: dat is een club waar ik bij wil horen.” Hij realiseert zich dat één jaar kort is om nieuwe accenten te leggen. Om allianties te smeden moet aan nieuwe relaties worden gebouwd. Daarom noemde hij het belangrijke dat zijn opvolgers Rebecca Siebenga (RC Drachten) en Clemens Groppe (RC Franeker) hebben uitgesproken in dezelfde richting te gaan werken.

Bij de foto: Jaap Bos (rechts) geeft zijn gouverneursketting door aan Hans Jansen. Hun geplande opvolgers Rebecca Siebinga en Clemens Groppe wordt een voorproefje gegund.