© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

vijf trotse leden

het trotse vijftal

Voor serviceclubs is het de laatste jaren niet makkelijk om hun ledental op peil te houden. Natuurlijk zetten alle nieuwe voorzitter in op ledengroei, maar na een jaar zijn velen blij als het jaar “quitte” kan worden afgesloten. Er wordt druk geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lidmaatschap, met frequenties van clubbijeenkomsten, met tijdstippen waarop die beginnen, met en zonder maaltijd. Waar Rotary op deze punten lange tijd gebonden was aan strikte regels, is momenteel heel veel mogelijk.

Tegenover nieuwelingen stelt Rotary zich soepel op. En waar enkele jaren de focus is gelegd op vooral jonge leden, stromen de laatste tijd ook weer “starters” in die pas op wat latere leeftijd ruimte in hun agenda hebben om zich (mét ervaring, minder gezinsverplichting en meer vrije tijd) pas nu beschikbaar te stellen om zich voor maatschappelijke doelen in te zetten. Bij hun zoektocht scoort Rotary goed, omdat de doelen van onze organisatie onverminderd indruk maken.

Veel clubsecretarissen in Rotary zijn nerveus als 1 juli nadert. Vertrekkende leden waren dat vaak al enige tijd van plan, maar zeiden het jaar nog te willen volmaken. De bestuurswisseling is dan vaak “time to say goodbye”. Aan de nieuwe voorzitter en de ledencommissie de uitdaging om dit traditionele dipje zo snel mogelijk op te vangen.

Maar soms gebeurt er een prettig wonder. RC Coevorden kon op de laatste bijeenkomst van het voorbije clubjaar maar liefst vijf nieuwe leden installeren. Coevorden heeft het vijftal met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar van harte omarmd. Het zijn een dertiger, een veertiger en drie vijftigers.

Hun namen: Hugo Beyerbacht, Graciëlle Schutjens, Theo van der Geest, Kristien Croezen, Gert Westerhof.