MEER AANDACHT VOOR ROTARYDOCTORS

rdn nijkerkdag

Het noordelijke district van Rotary (1590) gaat proberen het werk van Rotary Doctors Nederland (RDN) meer onder de aandacht van de clubs te brengen. Om de contacten met de landelijke organisatie bestendiger te maken, is Cees Smit Sibinga (RC Groningen-West) min of meer als ambassadeur aangewezen. Hij was ook aanwezig op de jaarlijkse Nijkerkdag, waarop veel Rotary Doctors elkaar treffen en inspireren.

 

Een jaar of vier geleden ging het niet goed met de Nederlandse organisatie. De bestuurlijke functies waren zwak bezet. Een nieuwe aanvoering onder leiding van Herre Kingma (RC Enschede) trachtte de zaak weer op de goede rails te krijgen. Victor Sterk (RC Oosterwolde), die net was teruggetreden als districtssecretaris, ging het landelijke secretariaat van RDN bemannen. Bo Corneer (RC Bloemendaal) completeerde het dagelijks bestuur.

Het was niet eenvoudig om bij iedereen het vertrouwen terug te winnen. De organisatie draait dan weliswaar weer veel beter, de financiële donoren van voorheen zijn nog niet allemaal teruggekeerd. RDN vraag elke Rotaryclub vriendelijk om een vaste jaarlijkse bijdrage, maar de toestroom van het broodnodige geld kan nog steeds beter. Ook op dat vlak gaat Smit Sibinga zich in ons district inzetten.

Inmiddels staat Herre Kingma op het punt het voorzittersstokje over te dragen. Zijn beoogde opvolger(rechts) is longarts Klaas van Kralingen uit Den Bommel (Goeree-Overflakkee). Die werkte drie jaar lang in Zuid-Afrika, een jaar in Nepal, en was een keer of vier Rotary Doctor in Ethiopië en Kenia.

Kenia is een speerpuntland voor RDN. Een belangrijk project is het opzetten van onderwijssystemen in een groot ziekenhuis in Kisii, het trainen van medisch personeel aldaar en het aandragen van goede vakliteratuur.

Tijdens de Nijkerkdag krijgen vrijwilligers die voor het eerst werden uitgezonden, als waardering een speciaal beeldje. Daarvoor kwam ook Chaterina Hollenga van RC Groningen-Zuid (apotheker) in aanmerking.

 

Vertrekkend voorzitter Herre Kingma (links) in gesprek met Cees Smit Sibinga en Victor Sterk.