EN DAT IS … VIJF!

Cees Smit Sibinga van RC Groningen-West koestert een uniek record. In de speld die aangeeft dat je paulharrisfellow bent, prijken sinds het begin van 2020 maar liefst vijf saffieren. In ieder geval in het district Noord-Nederland, maar mogelijk in ons hele land is hij op dit punt koploper.

 

Zekerheid over PHF-speldjes is moeilijk te krijgen. Dat is ook de reden waarom er op de website en in Rotarymagazine vrijwel geen vermelding van wordt gemaakt. De PHF-onderscheidingen zijn afkomstig van The Rotary Foundation. Het regiokantoor in Zürich bemiddelt daarin, maar houdt van de toekenning geen overzicht per district bij. Aanvragen door de clubs gaan rechtstreeks naar Zürich, en zelfs de gouverneur is er niet van op de hoogte als onderscheidingen worden toegekend. Daarom zou het sneu zijn om van een toekenning melding te maken die toevallig wél de redactie ter ore komt, terwijl in dezelfde week misschien diverse andere uitreikingen plaatsvonden die “binnenskamers” zijn gehouden.

Aan een uitzondering voor een PHF-speld met vijf saffieren is evenwel niet te ontkomen. In feite zijn dat dus zes PHF-onderscheidingen op een rij. Wie al een speld heeft en een tweede krijgt toebedeeld, ontvangt een nieuwe spel met één saffier. Enzovoorts. Maar het gaat natuurlijk niet om die speldjes, maar veel meer op de (in dit geval) door binnen- en buitenland gewaardeerde inzet die de aanvragers willen onderstrepen.

Cees Smit Sibinga uit Zuidhorn is al 35 jaar lid van Rotary. Hij was hoogleraar in Groningen, directeur van de noordelijke bloedbank, en internationaal actief in vele functies over de hele wereld. Geen wonder dat hij in Rotary vooral de avenue “International” omarmt, vaak met dwarsverbanden naar Vocational en New Generations. Meer dan tachtig jaar geleden geboren op Celebes, ontgaan met name de noden in Indonesië hem niet. Sinds 1986 is hij de drijvende kracht en in zijn club de gangmaker van het Hink-Stap-Sprong project, dat is gericht op polioslachtoffers. Op dat vlak loopt al heel veel jaren een samenwerkingsverband met het Dr. Soetomo Academisch Ziekenhuis in Surabaya. Uitgangspunt is om patiënten die na een poliobehandeling nog slechts kunnen hinken, dankzij goede therapie en passende hulpmiddelen weer vrij normaal te laten lopen. Daarmee maken zij dan een sprong om in de maatschappij weer volwaardige kansen te krijgen.

Er is veel apparatuur en kennis op het gebied van orthesen, prothesen en revalidatie naar Surabaya gegaan. Instrumentmakers van dat ziekenhuis werden naar Groningen gehaald voor een scholing op het vlak van orthopedische hulpmiddelen. Vervolgens gingen Nederlandse specialisten naar Indonesië om er een orthopedische werkplaats in te richten. Ook werd vanuit ons land kostbare apparatuur aangeboden voor het beter kunnen aanmeten van hulpmiddelen. In dit laatste geval hielp een global grant van The Rotary Foundation bij de financiering. Smit Sibinga bewaakt de overdracht van materialen en kennis altijd met regelmatige bezoeken aan het ziekenhuis, ondanks het feit dat hij de tachtig is gepasseerd.

 

De trots van zoveel internationale waardering straalde ook af op de club Groningen-West, waarvan voorzitter Henk Eggerding de onderscheiding mocht uitreiken. (foto's: Martin van Nieuwenhoven)