Beleidsbief districtsbijdrage fondswerving

Aan: inkomend voorzitters en besturen RC’s in district 1590 RI

van:

 

 

 

 

 

Beste inkomend voorzitter,

Jouw jaar begint binnen een paar weken en ongetwijfeld ben je al druk bezig met je jaarplanning.

Wellicht noem je het anders, maar ik ben er zeker van dat de RI doelstellingen daar op één of andere manier een plek in hebben verworven:

-

Versterk je club

-

Verhoog humanitaire hulp

-

Versterk het imago.

Misschien heb je zelfs al hele concrete plannen voor de Polio Tulpen, Rotarybomen of Samenwerking tussen Rotaryclubs.

In de districtsbegroting is een bedrag van € 23.500,- gereserveerd voor nieuw beleid, dat de samenwerking tussen Rotaryclubs binnen RI district 1590 wil stimuleren.

Dit nieuwe beleid heeft betrekking op het stimuleren van gezamenlijke fundraisingsactiviteiten.

Deze brief schetst de nadere uitwerking van dit beleid.

Het RI district 1590 is bereid een bijdrage te geven aan de fondswerving door Rotaryclubs binnen dit district.

Voorwaarden voor een districtsbijdrage aan de fondswerving door RC’s zijn de volgende:

-

De fondswerving moet passen binnen de RI-avenues Community -, International - of Jeugdservice; Rotary Foundation en/of Rotary Doctors.

-

De clubs bepalen hun eigen doelen, maar werken voor datzelfde doel samen met één of meer andere Rotaryclubs binnen het district 1590.

-

Het project dient in beginsel binnen één Rotary-jaar (2017-2018) te worden aangevangen en afgerond.

-

De aanvraag wordt gedaan via de secretaris van het district via ds@rotary-d1590. Bij de aanvraag dienen te worden overlegd

·

Een beschrijving van het project

·

Een plan van aanpak met tijdlijn ter zake de duur van het project

·

Een opgaaf van alle betrokken clubs

·

Een begroting van het project

·

Een beschrijving van de wijze waarop eventueel de 4-way test is gedaan en welk resultaat dit heeft opgeleverd.

-

De gouverneur beslist binnen 4 weken nadat de districtssecretaris de aanvrager(s) heeft bericht dat de aanvraag volledig is ontvangen.

-

Het districtsbestuur (of een nader aan te wijzen afvaardiging van het districtsbestuur) toetst de activiteit op samenwerking, doelkeuze en ledenbestand en adviseert de gouverneur omtrent de aanvraag.

-

De gouverneur kan deze afvaardiging van het districtsbestuur mandateren aanvragen af te wikkelen.

-

Rotarydistrict 1590 verdubbelt de geworven fondsen tot een maximum van € 10,- per actief lid van de deelnemende clubs, zulks te bepalen op de dag van bericht van het in behandeling nemen van de aanvraag en wordt gedaan aan de hand van de LEAD administratie van de betreffende club per die datum.

 

Aarzel niet mij of iemand van de districtsstaf in te schakelen als je met vragen zit of hulp nodig hebt.

Ik wens je heel erg veel succes bij je voorbereidingen, een mooi Rotary jaar en ik zie er naar uit om samen met jou het verschil te maken.

Met vriendelijke groet,

Jaap T.B. Bos

+31 (0)6 46 43 07 43

j.t.b.bos@ziggo.nl