Toch nog wat goeds van Bommen Berend

Een maand lang hield de Bisschop van Münster in 1672 de stad Groningen in een ijzeren greep. De bevolking leed bittere honger en een regen van kanonskogels (destijds het modernste wapentuig) zaaide dood, verderf en honger. Nu, 345 jaar later, herdenkt Groningen nog jaarlijks feestelijk, dat “Bommen Berend” de belegering opgaf en de uitgemergelde bevolking het Ontzet kon vieren.

Voor het eerst richtten de Groningense Rotaryclubs een gezamenlijk terras in om voor een goed doel hun slaatje te slaan in het feestgedruis. Meer dan honderd Rotarians bemanden het gezellige terras aan de Kleine der Aa van elf uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.

Zij volgden daarmee de oproep van gouverneur Jaap Bos (overigens aan álle clubs in district 1590) om qua fundraising en projecten meer samen te werken. De speciale pot met 25.000 euro waarmee het district dit clubjaar voor een stimulans zorgt, ging in dit geval spontaan open. Dat wil zeggen dat de toch al mooie opbrengst (kosten en inkoop werden bij voorbaat gesponsord) door het district worden gespekt met 10 euro per actief lid. En de gouverneur zorgde met zijn gitaaroptreden ook nog eens voor wat extra aanloop. De Stichting Leergeld is de gelukkige organisatie die met de pot gaat strijken en ongetwijfeld nuttig werk zal doen.