$10.000 VAN DISTRICT VOOR GEVOLGEN "CORONA"

Onder de vlag van The Rotary Foundation wordt momenteel een soort “Coronafonds” gevuld om in noodgevallen clubs te ondersteunen die zich in hun werkgebied nuttig willen maken om schrijnende toestanden aan te pakken. Ons district Noord-Nederland (1590) heeft daarvoor na een snelle belronde $10.000 beschikbaar gesteld.

 

Deze weken kruipen de end-polio-now-tulpen uit de knop. Rotarians in D1590 namen er dit jaar bijna 40.000 af. De netto-opbrengst over het hele land was ditmaal zo hoog, dat inclusief enkele toegevoegde donaties én de bekende vermenigvuldiging door de Gates Foundation, een bedrag van meer dan een half miljoen euro voor de poliobestrijding beschikbaar kwam.

 

  

Rotaryclub Lauwersland: end-polio-nowtulpen in nieuwe bloembakken bij De Kruidhof - Buitenpost

 

Maar nog voordat de tulpen hun prachtige kleur toonden, rolde de zwarte deken van de Covid-19-pandemie over de wereld. Vanuit vele landen worden Rotary-subsidies aangevraagd om deze nieuwe ramp te kunnen bestrijden. Het reguliere Disaster Relief Fund is daarvoor niet toereikend. De normale jaarlijkse inleg vanuit The Rotary Foundation is al verhoogd van $1 naar $3 miljoen, maar dat is nog niet voldoende voor de golf van aanvragen. Een club die met een goed plan komt dat corona-gerelateerd is en zelf geld op tafel legt, kan een match krijgen waarmee het eigen bedrag minimaal wordt verdubbeld.

De al verstrekte subsidies doen inmiddels hun werk. Zo is er al levensreddende apparatuur voor beademing verstrekt aan ziekenhuizen in België, Kroatië en Italië. Gezondheidswerkers in Korea, Nigeria, Filippijnen, Spanje en V.S. kregen beschermingsmiddelen. India ontving desinfecterende sproeiers, bedden en matrassen voor zorginstellingen.

In de heftige strijd die wereldwijd wordt gestreden, kom je Rotary in persoon en organisatie overal tegen. “Geen uitdaging is zo groot, of ook nu kan Rotary het verschil maken”, schreef Gary Huang van T.R.F. aan ons district. ”Terwijl we ons verenigen als reactie op dringende behoeften van de gezondheidszorg, patiënten en sociaal zwakkeren, blijven wij knokken om de verspreiding van het virus te bestrijden en levens te redden.” Huang roept clubs en individuele leden op om gul te doneren.