UPDATE ROTARY & SARS-COV-2-PANDEMIE

 

Beste Rotarian,

Het zal niet als een verrassing komen, dat wij als districtsbestuur hebben besloten dat de a.s. DISCON van 28 maart, zal worden uitgesteld. Als gevolg van de aanbevelingen van het RIVM zien wij ons genoodzaakt om nu ook te besluiten om de andere geplande districtsactiviteiten uit te stellen. Het gaat om:

 

- de laatste RLI-bijeenkomst (21 maart),
- het Rotaryinformatiefestival (18 april)
en de uitreiking van de Rotarystimuleringsprijs (19 mei).

 

Ik weet dat er veel voorbereidingstijd is gestoken in deze evenementen en daar ben ik iedereen zeer erkentelijk voor. Echter, het lijkt ons als districtsbestuur belangrijk om nu duidelijkheid te geven over het al dan niet doorgaan van districtsevenementen. Mochten de ontwikkelingen het mogelijk maken om voor een evenement een nieuwe datum aan te kondigen, dan zal daarover zeer tijdig worden gecommuniceerd.

Op 28 maart zou er ook een algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden, onder meer belangrijk voor de vaststelling van districtsfinanciën en benoemingen van functionarissen. Wij hebben vandaag besloten om de ALV digitaal te gaan organiseren met een mogelijkheid om als club digitaal over de voorstellen te kunnen stemmen. De komende weken volgt daar meer informatie over.

Ik heb inmiddels van een aantal clubs vernomen dat zij hun activiteiten hebben stilgelegd en/of hebben uitgesteld. Het zijn voor ons allemaal bijzondere tijden en ik wens iedereen toe dat men gevrijwaard blijft van het virus.

Veel sterkte allemaal, mede namens het districtsbestuur,

 

 

Rebecca Siebinga-Bookelmann, gouverneur 2019-2020 

rebecca.siebinga@live.com

+31 6 57 57 29 65