© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

archief maandbrieven

Gouverneursbrief’ heette het, maar ook wel:  ‘districtsbericht’,  ‘nieuwsbrief’,  ‘maandbrief’,  en tegenwoordig: ‘nieuwsflits’, 

dat min of meer maandelijkse schrijven van de gouverneur aan alle leden van het district.

 “What’s in a name?” zei Shakespeare al. Ze zijn elektronisch bewaard vanaf 1999-2000...