9

2016-2017

APRIL 2017

 

 

HET PETS EN DE DISCON

 

April is voor het district een bijzondere maand want dan worden het PETS en de DisCon georganiseerd. Dit jaar vonden ze plaats op 7 en 8 april. Totaal zijn er 192 mensen aanwezig geweest. Op het PETS werden alle avenues gepresenteerd om de inkomend voorzitters en enkele inkomend secretarissen te informeren over de essentie van Rotary en de in het district aanwezige kennis. De presentaties waren over het algemeen heel redelijk en gevarieerd en werden vaardig door inkomend gouverneur Jaap Bos aan elkaar gepraat. Richard de Hoop beëindigde het programma met waardevolle en vaak ook humoristische tips voor de inkomende voorzitters.

Na een gezellig diner in de prachtige entourage van "De Rietschans" aan het Paterswoldse meer ging het programma op zaterdag verder met een uurtje PETS, de algemene ledenvergadering en de districtsconferentie. De districtsconferentie was ditmaal gericht op "Toekomst en Transitie". Adjiedj Bakas gaf vier trends aan die volgens hem in het jaar van de haan gaan optreden. Hij denkt dat we in 2017 allemaal zoeken naar bescherming. Bescherming tegen de onzekerheden, nu de overheid zich steeds meer terugtrekt. In de samenleving heeft solidariteit plaats gemaakt voor zelfvoorziening. Bakas raadde ons Rotarians aan ons sterk op onze directe omgeving te richten en zo de problematiek van het Noorden aan te pakken. Zijn verhaal werd door de Rotaryleden die ik na de presentatie sprak boeiend en onderhoudend gevonden en ook vonden ze dat hij interessante tips voor ons had. Het was daarom opvallend dat de Rotaracters minder te spreken waren over de inhoud van zijn presentatie. Zij vonden dat hij niet veel nieuws bracht. Ze waren het allemaal al eens op internet tegen gekomen. Ze hadden veel meer belangstelling voor de presentaties van de innovatieve bedrijven elders in de ruimte van "The Big Building".

 

 

Klik op de link voor meer foto's …

 

Kjell Åke Åkeson, de vertegenwoordiger van de wereldpresident, gaf vervolgens aan welke aspecten momenteel in Rotary International veel aandacht krijgen, waarbij hij sterk de nadruk op ledenwerving legde. Zijn gedachten werden samen met de twee stellingen van Bakas onder leiding van Petra Smid verder uitgewerkt in een workshop over de toekomst van Rotary. De workshop leverde verrassende gedachten en ideeën op waarmee we in de toekomst verder kunnen. Kjell Åke Åkeson was na de DisCon overigens erg tevreden over ons district en gaf aan dat hij dat aan de “Grote Baas” zou melden.

De thematische benadering van deze DisCon werd door de meeste deelnemers interessant gevonden maar er zal nog nader over gesproken worden.

 

END-POLIO-NOWTULPEN

 

Het gaat goed met de End-Polio-Nowtulpen in de rotondes. Hierbij een foto van de rotonde in Hardenberg, waar ze al bloeien en de Rotarywielen zichtbaar worden. Ben benieuwd hoe het gaat in Leeuwarden, Bremen, Bedum en al die andere plaatsen die versierd zijn met onze End-Polio-Nowtulpen.

Kijk voor een grotere foto (en hoe het er in november uitzag) op de districtssite…

 

ROTARYDOCTORS

 

Victor Sterk en Gert Oonk hebben ons op de algemene ledenvergadering op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen bij Rotarydoctors. Kern van hun presentatie was dat Rotarydoctors de afgelopen jaren wat obscuur is geweest, waardoor de organisatie een beetje uit het zicht van de clubs is geraakt. Het betekent zeker niet dat Rotarydoctors in die periode niets gedaan heeft. Integendeel, ze hebben zich intensief bezig gehouden met kennisoverdracht en voorlichting in twee Afrikaanse landen.

Zowel op het gebied van de geneeskunde als op het gebied van de tandheelkunde zijn artsen en tandartsen uit Nederland actief geweest in Kenia en Ethiopië. Rotarydoctors heeft momenteel dringend behoefte aan nieuwe financiële steun van de Rotaryclubs om hun werk voort te kunnen zetten. Ook de steun aan Rotarydoctors hoort bij het thema van dit Rotaryjaar: Rotary Serving Humanity.

Volg de link voor meer informatie …

 

ROTARACT

 

Ik ben deze weken bij twee Rotaractclubs op bezoek geweest: Groningen en Zwolle. De komende periode hoop ik ook de andere drie clubs in mijn district te bezoeken. Ik ben zeer onder de indruk gekomen van de service-activiteiten van de clubs en heb geconstateerd dat ze goed samenwerken met de Rotaryclubs in hun steden.

Mark Andringa vertegenwoordigt Rotaract op de districtsvergaderingen en ook hebben Rotaracters meegewerkt aan de organisatie en de gedachtenvorming van het PETS en de DisCon van dit jaar. Ik wil dan ook de moederclubs van Rotaract in Leeuwarden, Bergum en Emmeloord, vragen bij hun Rotaractclub op bezoek te gaan en het contact warm te houden. Deze clubs zijn belangrijke ledenreservoirs voor Rotary. Ze hebben de leeftijd van hun ledenbestand al opgerekt tot 40 zodat Rotaracters makkelijker direct naar een Rotaryclub kunnen overstappen.

Volg de link voor meer informatie …

 

CLUBS VAN PAST-ROTARIANS

 

Ik heb twee clubs van oud-Rotarians bezocht en hen op de hoogte gebracht van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen Rotary. Ook heb ik ze gezegd dat we graag willen samenwerken ook al is het officiële convenant door mijn gouverneursberaad opgezegd. Ik vraag jullie daarom ook warme contacten te onderhouden met de clubs van past-Rotarians in je eigen omgeving.

Volg de link voor meer informatie …

 

 

 

 

Louwrens Hacquebord
gouverneur 2016-2017

 

© 2017 ROTARY IN NEDERLAND