10

2016-2017

JUNI 2017

 

HET JAAR ZIT ER BIJNA OP - TOCH WEL JAMMER!

 

Terugkijkend op mijn gouverneursjaar komen de bezoeken aan de Rotaryclubs steeds als hoogtepunten naar voren. Het was een voorrecht om bij jullie op bezoek te mogen komen. Ik heb het als zeer stimulerend ervaren en ik weet door de vele reacties die ik kreeg dat die ervaring in veel gevallen wederzijds is geweest.

Ik moest na een clubbezoek vaak aan de Afrikaanse filosoof Michael Onyebuchi Eze denken die veel gepubliceerd heeft over de Ubuntu-filosofie. Hij noemt deze filosofie de filosofie van de dialoog. Alleen door open te staan voor een ander komen we als groep vooruit. Deze Afrikaanse benadering is bijzonder omdat daarin de mens niet primair als individu wordt gezien, zoals wij in onze westerse wereld geneigd zijn te doen, maar als een persoon binnen een gemeenschap of kortweg: 'Ik ben omdat wij zijn'. Nelson Mandela heeft tijdens zijn detentie op Robbeneiland veel baat gehad bij deze filosofie. Hij kon zijn jarenlange opsluiting overleven omdat hij steeds de dialoog met zijn medegevangenen en bewakers aanging, waardoor hij zijn geest actief hield.

Ik denk dat het bij de Rotaryclubs ook zo werkt. Zonder te willen overdrijven: wij ontlenen toch ook een deel van ons bestaan aan de club waarvan wij lid zijn. Hier geldt toch ook: 'ik ben omdat wij zijn'.

 

EéN DISTRICT EN 63 CLUBS

 

Ik heb jullie beloofd feedback op mij clubbezoeken te geven en dat wil ik hierbij graag doen. Ik ben bij alle 62 clubs van ons district op bezoek geweest. Overal hebben de besturen mij heel open geïnformeerd over het reilen en zeilen van hun club. Ik heb zo een goed overzicht van de Rotaryactiviteiten in district 1590 gekregen. Club nummer 63 is onze internationale club Uelsen-Coevorden en ook die club heb ik bezocht. Uelsen-Coevorden behoort om bureaucratische redenen bij het Duitse district 1850 maar is eigenlijk ook een beetje van ons. Het is een prachtig voorbeeld van internationale samenwerking en ook voor jullie zeer de moeite waard om eens te bezoeken. Ze komen om en om in Uelsen en Coevorden bij elkaar.

 

INTERNATIONAL SERVICE

Ik heb alle besturen gevraagd of hun club een buitenlandse contactclub heeft. 49 van de 63 clubs hebben een buitenlandse contactclub. Sommige clubs hebben zelfs meerdere contactclubs waarmee ze eens in de zoveel tijd een gezamenlijke bijeenkomst organiseren. 42 clubs hebben een contactclub in Duitsland waarvan de meeste in district 1850. 16 clubs hebben er een in Engeland, 4 in Denemarken en verder zijn er clubs met een contactclub in Belgie, Frankrijk, Polen en Japan.

14 clubs hebben geen contactclub maar enkele daarvan zijn druk bezig een contactclub te zoeken.

 

CLUBSERVICE

Als we naar het ledenaantal kijken dan kunnen we het volgende constateren: drie clubs hebben minder dan 20 leden, 9 clubs hebben 20-30 leden, 22 clubs zitten qua leden aantal tussen de 30 en 40, 24 tussen de 40-50 en 5 zitten boven de 50 leden. Deze laatste zijn niet alleen grotestadsclubs want Hardenberg en Dokkum zitten er ook bij. Vrijwel alle clubs hebben te maken met een vergrijzend ledenbestand. Sommige clubbesturen hebben dat op tijd vastgesteld en maatregelen genomen. Deze clubs hebben dan ook geen problemen. We hebben trouwens de achteruitgang van het ledenaantal tot staan gebracht. De afgelopen maand (mei) zaten we weer op het aantal leden van vorig jaar juli. We zijn dus op de goede weg.

Over het algemeen hebben clubs met actieve besturen en betrokken leden geen ledenprobleem. Ik raad besturen daarom aan regelmatig naar de leeftijdsverdeling in de club te kijken en zo te voorkomen dat er een vergrijzingsprobleem ontstaat.

 

JUBILEA

Afgelopen jaar vierden 7 clubs een jubileum, bij drie clubs was dat een officieel jubileum (25, 50 of 75 jaar) en zij kregen daarom een officiële brief van de Wereldpresident John Germ en een financiële bijdrage van het district. De anderen bestonden zestig of zeventig jaar en kregen namens Rotary International de felicitaties via de gouverneur.

 

JEUGDSERVICE

De belangstelling voor de internationale jeugduitwisseling is sinds Barbara Tusveld als districtjeugdcommissaris actief is, toegenomen. Negen clubs ontvingen een jaarkind en zonden ook een jaarkind uit. Het waren dit jaar de Rotaryclubs Emmen, Meppel, Ommen-Dedemsvaart, Drachten, Roden-Leek, Franeker, Staphorst, Leeuwarden en Kampen. De jaarkinderen kwamen uit Peru, VS, Brazilie, Canada en Italie. Vijf clubs deden mee aan het family-to-family-programma waardoor 8 kinderen de gelegenheid kregen een aantal weken in het buitenland te zijn. Veel clubs deden mee aan het Vlielandkamp. Dit kamp is zo populair dat veel aanvragen helaas afgewezen moesten worden. Een aantal clubs organiseerden een Internationaal Summercamp. Veel clubs kozen er voor om op eigen houtje lokale jongeren te helpen of via instanties als Humanitas jeugd te ondersteunen.

 

 

Vier clubs (Lelystad, Lelystad-Batavia, Emmeloord en Dronten) hebben samen een succesvolle RYLA in Biddinghuizen georganiseerd waar 19 jongeren aan meededen.

 

COMMUNITYSERVICE

Ik ben zeer onder de indruk van het grote aantal uitgevoerde serviceprojecten. De goede doelen variëren enorm: lokale jeugd, bejaarden, voedselbanken, armoede bestrijding, onderzoek naar allerlei ziekten, hospices, slaapruimten voor bezoekers van kinderen in ziekenhuizen, laaggeletterdheid, Stichting Leergeld, vluchtelingen en sinterklaasacties; je kunt het zo gek niet bedenken of Rotaryclubs van district 1590 ondersteunen het wel en dan heb ik het nog niet over al die buitenlandse projecten die door onze clubs gesteund worden. Ik ben er trots lid te zijn van zo’n organisatie.

 

VOCATIONAL SERVICE

Onze vocational commissie is het afgelopen jaar heel actief geweest. Twee workshop zijn georganiseerd om begeleiders op te leiden om workshops te leiden over Ethische Dilemma’s te leiden. Inmiddels zijn die begeleiders al meerdere keren in actie geweest. Ze waren zelfs buiten het district actief. Daarnaast waren de leden van de vocational commissie actief met het ondersteunen van RYLA’s.

 

GEBRUIK VAN LEAD

Onze districtssecretaris Hans Klopstra heeft tweemaal een workshop georganiseerd om uit te leggen hoe LEAD functioneert. Een heel bevredigend aantal secretarissen en clubwebmasters kwam daarop af.

 

ROTARY FOUNDATION

 

 

Veel clubs deden mee aan de End-Polio-Now-Tulpactie. Totaal werden 3070 doosjes verkocht door 48 van de 62 clubs. Daarmee werd met de verdrievoudiging van de Bill en Melinda Gates Foundation in twee en een halve maand ongeveer 90.000 euro bijeengebracht. Een fantastische prestatie! Nogmaals dank aan alle clubs die meegedaan hebben. Er staan nu tulpen voor het hoofdkantoor van Rotary International in Evanston (foto), en tulpen in rotondes en andere groenstroken in binnen- en buitenland. Veel clubs hebben hun contactclub gebruikt om tot een wijde verspreiding van de tulpenbollen te komen. We kunnen gerust zeggen dat de End-Polio-Now-Tulpactie een groot succes is geworden.

Totaal zijn er afgelopen jaar 12 districtgrants uitgereikt en tevens zijn enkele global grants aangevraagd. Hiernaast zijn veel projecten extra gesteund want de clubs hadden ook al geld verzameld.

 

ROTARYSTIMULERINGSPRIJS 2017

 

De Rotarystimuleringsprijs is woensdag 17 mei in Dalfsen uitgereikt aan het Maatje op maat project van de RC Ommen-Dedemsvaart. Het geld zal gebruikt worden om het project dat al enige tijd in Ommen en omgeving functioneert uit te zetten in het hele district 1590 en wie weet nog verder. Maatje op maat bevat elementen van de avenues internationalisering en jeugd die dit jaar centraal stonden bij de stimuleringsprijs en is daarom de terechte winnaar geworden van de prijs. Onder de bezielende leiding van Nabil Sahhar zullen alle Rotaryclubs in het district gebruik kunnen maken van het mooie project. Ook dit project gaat helemaal uit van de filosofie 'ik ben omdat wij zijn' en daarom past het zo goed bij Rotary.

 

ROTARACT

 

We hebben in ons district vijf Rotaractclubs: Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Bergum en Emmeloord. Ik heb er twee van bezocht: Groningen en Zwolle. Jammer, maar meer was organisatorisch niet mogelijk. Wel heb ik er voor gezorgd dat Rotaract vertegenwoordigd is in onze districtsvergadering zodat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de clubs. Ook waren Rotaracters betrokken bij de organisatie van de PETS en DISCON. Niet alleen uitvoerend, maar vooral ook inhoudelijk. Ik hoop dat dat volgend jaar ook het geval kan zijn. Ik vraag jullie de komende tijd veel aandacht te besteden aan de Rotaractclubs in ons district. Ik doe daarbij vooral, maar niet alleen een beroep op de Rotaryclubs die de Rotaractclubs hebben opgericht. Er zit veel creativiteit en energie in de Rotaractclubs: laat die niet voor Rotary verloren gaan! Bovendien bevinden zich onder de Rotaracters veel toekomstige leden van Rotary en daarom alleen al is het van veel belang dat deze clubs blijven bestaan.

 

SKûTSJE UNDERNIMMERSDEI 2017

 

Vrijdag 16 juni ben ik nog op bezoek geweest bij de Skûtsje Undernimmersdei van RC Sneek-Zuidwesthoek geweest. Er waren zeven skûtsjes die op het Sneekermeer met elkaar streden om de eerste prijs. Helaas was de wind zo sterk dat de wedstrijd na twee enerverende zeilrondes moest worden gestaakt. Er werd met een creatieve oplossing voor de derde ronde toch nog een uitslag bewerkstelligd. Het was daarom ondanks de wind toch weer een zeer geslaagde fundraisingactiviteit. Net als vorig jaar heb ik weer genoten van het zeilen met die prachtige “oude” skûtsjes en ik hoop de RC Sneek-Zuidwesthoek weer veel geld heeft opgehaald voor hun goede doelen. Veel dank aan het bestuur van de club voor de uitnodiging.

 

TENSLOTTE:

 

Ik wil jullie aan het eind van mijn gouverneursjaar hartelijk danken voor jullie activiteiten en vooral ook voor de ondervonden medewerking en vriendschap. Ik heb het een leuk en leerzaam jaar gevonden.

 

 

Louwrens Hacquebord
gouverneur 2016-2017

 

© 2017 ROTARY IN NEDERLAND