nieuwsflits augustus 2018

 

HANS JANSEN, GOUVERNEUR D1590

Rotary International
                  logo

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/11778/2hm6wj7qw3r5ve9zvhxqc5b6n4auffm9/mailing-1.png

Augustus 2018.

Beste Rotaryvrienden en -vriendinnen,

Het nieuwe Rotary jaar is reeds begonnen. Nieuwe voorzitters, nieuwe ideeën en hopelijk nieuw elan. Dat geldt ook voor mij, zoals ik aankondigde bij de gouverneursoverdracht.

Op 12 juni heeft Jaap Bos het stokje (lees: de ketting) aan mij overgedragen. Ik ga veel tijd steken in deze rol. En…. ik wil er ook alles uithalen! Naast de reguliere clubbezoeken (bekijk het schema) ben ik voornemens mijn gezicht te laten zien bij de verschillende clubactiviteiten en evenementen. Er gebeurt ontzettend veel in ons district. Ga ook eens bij de buren kijken. Zij staan wellicht op het activiteitenoverzicht.

Dit is ongetwijfeld nog lang niet volledig en ik vraag de clubs dan ook om hun externe activiteiten aan mij op te geven, zodat zichtbaar wordt wat er gebeurt in ons district. Het kan ook tot inspiratie leiden voor een nieuwe clubactiviteit. Ik ben er zeker van dat clubs graag hun ervaringen en draaiboeken met elkaar delen.

INFORMATIE EN BELANGRIJKE DATA

Wist u dat…..

….. de tientjesactie ook dit jaar beschikbaar is voor samenwerkende clubs?

….. RC Assen-Noord op 14 september a.s. voor de 10e keer de MidnightWalk organiseert?

….. de tulpenactie voor Polio de Wereld uit weer op het punt van beginnen staat en de bollen uiterlijk november de grond in moeten?

……de polio-statistieken indrukwekkend zijn; en de laatste loodjes zwaar wegen….

….. het op 24 oktober Wereld Polio Dag is en op 23 oktober een landelijk evenement wordt georganiseerd door onder meer de Rotary in Amersfoort…

….. er 50 Nederlandse Rotarians bij de conventie in Toronto aanwezig waren

en dat de conventie van 1 tot en met 5 juni 2019 in Hamburg wordt gehouden?

….. nieuwsbrieven niet meer zo modern zijn en niet heel erg goed gelezen worden; kijk daarom eens op Twitter

….. het ledenbestand in ons district in een jaar tijd met 20 is afgenomen en de ledencommissie dringend versterking nodig heeft…

….. op 7 september een workshop is ‘Water Project en Partnership’ bij de IHE in Delft

….. RC Raalte en RC Dronten nog één Rotaryclub zoeken om samen met hen in de zomer van 2019 een zomerkamp te organiseren? Goof Visser, secretaris van RC Dronten hoort graag wie mee wil doen.

….. er internationaal een mooi jaarthema is….

cid:image002.png@01D42E62.A87E4FF0Hans (J.) Jansen

Gouverneur 2018-2019

District 1590 Rotary International

E-mail: jansen.hans.j@gmail.com

Mobiel: 06 20 45 87 42

 

Like us: facebook.com/rotary

Follow us: twitter.com/rotary

Watch us: youtube.com/user/RotaryInternational

http://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/11780/3u9fswxer7kcvx5zinmwu9fgrkfjz3wk/mailing-3.png

© 2018 ROTARY IN NEDERLAND