6

2019-2020

DECEMBER 2019

 

 

 

SAMEN ROTARY VERNIEUWEN

 

In december staan mijn laatste clubbezoeken gepland. De afgelopen bezoeken aan de 49 Rotaryclubs en 4 Rotaractclubs waren overal heel gastvrij en bijzonder. Geen club is gelijk en toch zijn we allemaal Rotarians. De oproep die ik tijdens het bezoek doe is om in de club met elkaar in gesprek te gaan over wat voor club je bent en in de toekomst wil zijn. Ik probeer daarin te faciliteren met ideeën en inspiratie, met wat feiten en proefballonnetjes. Het belangrijkste is: clubs zijn autonoom en kunnen daarom zelf hun koers en richting bepalen.

 

Dat betekent óók dat niks doen geen optie is. Want zoals iedereen weet; Rotary is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Door je lidmaatschap draag je met je clubleden een gezamenlijke verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat de basis van Rotary behouden blijft én dat er op onderdelen vernieuwd wordt. Met het oog op de toekomst!

 

 

 

MET WELKE VRAAG KUNNEN WE HELPEN?

 

Het district is er om de clubs te ondersteunen en te helpen, bij vragen, bij problemen of voor het opdoen van ideeën. Jullie kunnen daarvoor de mensen uit het district benaderen; de assistent-gouverneur uit je regio of als je een gerichte vraag hebt ook de mensen van de verschillende districtscommissies. Wist je dat je via de helpdesk op de website ook antwoorden kunt vinden op veelgestelde vragen?

Hierbij de link, doe er je voordeel mee …

 

 

 

VOOROORDELEN: "VAN OUDE MANNEN EN DIKKE SIGAREN"

 

Vooroordelen zijn soms hardnekkig en daarom handig te gebruiken in plaats van te omzeilen. Marjoleine Tel neemt afscheid als hoofdredacteur van het Nederlandse Rotarymagazine. Ze heeft een overzicht gemaakt hoe je kunt laten zien wie je écht bent door simpelweg te laten zien wat je doet.

Veel leesplezier en misschien zitten er toepasbare ideeën bij voor je eigen club …

 

de Rotarymagazines staan ook op de website …

 

 

 

SPONSOR TOEKOMSTIG WATERINGENIEUR AAN HET IHE-DELFT

 

1 op de 3 mensen op de wereld heeft geen toegang tot veilig drinkwater en/of een wc. Aan de grootste internationale ‘wateruniversiteit’ van de wereld IHE Delft, studeren elk jaar zo’n 160 buitenlandse studenten af. Zij zetten de opgedane waterkennis in hun thuisland in voor toegang tot veilig water en voor betere sanitatie. Zo’n 100 studenten zijn er sinds 2012 door Rotary gesponsord.

Wil je als club ook een toekomstig wateringenieur sponsoren, neem dan contact op met
Hans Betzema (districts-Rotary Foundationcommissie) of Maurice Tax (districtswaterkerngroep).

voor meer info, klik hier …

 

 

 

SAVE-THE-DATE

 

Het komende jaar staan er een paar evenementen op de kalender
waarvan ik jullie graag alvast de data wil melden, om te noteren:

 

 

 

·

landelijk seminar vocational service voor belangstellenden: 1 februari 2020 in Apeldoorn

·

RBC (regionaal bestuurscontact): 24 t/m 27 februari 2020,
voor resp. Friesland, Groningen, Drenthe, NW-Overijssel/Flevoland

·

RLI-dagen voor ons district: 8 februari, 29 februari en 21 maart 2020 in Groningen

·

PETS: maandagavond 2 maart 2020, locatie Karmelklooster in Drachten

·

ALV en DISCON: zaterdag 28 maart 2020, locatie “Nieuw Allardsoog” in Bakkeveen. Thema: "Innovatie & Duurzaamheid"

·

Rotaryinformatiefestival: zaterdag 18 april 2020. Voor leden èn niet-leden in ons district

·

Institute “Rotary without borders”: 9-11 oktober 2020 in Amsterdam

 

 

 

DE DONKERE DAGEN VOOR KERST

 

December, de laatste maand van het jaar,
de maand van de donkere dagen voor kerst,
maar ook van warmte en gezelligheid met elkaar.

 

 

Ik wens jullie allemaal een mooie decembermaand toe,
met familie en vrienden,
met gezelligheid en waardevolle momenten,
met fijne feestdagen
en natuurlijk een fantastisch begin van 2020!

 

We spreken elkaar in 2020…

 

Samen Rotary Vernieuwen

Rebecca Siebinga-Bookelmann
gouverneur 2019-2020
 

   dg@rotary-d1590.nl

   +31 6 57 57 29 65

 

 

© 2019 ROTARY IN NEDERLAND

like us   follow us   watch us:   stalk us