7

2019-2020

JANUARI 2020

 

 

 

DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR

 

De oliebollen zijn op,
de champagnekurken hebben geknald
en we zijn begonnen met het nieuwe jaar.

 

Een nieuw begin,
met goede voornemens en frisse energie.

 

Ik heb nog een paar mooie Rotaryvoornemens
voor 2020, ter inspiratie.

 

Ik wens jullie allemaal
een mooi en gezond 2020 toe,
met natuurlijk veel gezellige
Rotarybijeenkomsten.


 

 

LAAT DE VERNIEUWING ZIEN

 

In 2019 heb ik alle 62 Rotary- en 5 Rotaractclubs in ons district bezocht; (bijna) allemaal samen met een andere club of clubs. Het waren inspirerende bijeenkomsten, met onderlinge verbinding en waar soms ter plekke vernieuwende ideeën ontstonden om elkaar vaker te treffen en gezamenlijk actie te gaan ondernemen. Fantastisch, want dát was precies de reden waarom ik alle bezoeken geclusterd heb en in de eerste helft van het Rotaryjaar wilde afleggen. Op deze manier is er immers nog een tweede helft, waarin de vernieuwing en de verbinding vorm kan krijgen en uitgewerkt kan worden. Tijdens de bezoeken heb ik vaak gehoord dat jullie benieuwd zijn naar hoe andere clubs dingen aanpakken.

Ik wil jullie daarom vragen om nieuwe initiatieven en activiteiten vooral met elkaar te delen.

 

Dat kan op verschillende manieren,
onder andere op de website via de rubriek “binnenkort”.
Of door onze webredacteur Martin van Nieuwenhoven te benaderen.

Laat de vernieuwing zien!

 

klik hier voor de actuele inhoud van de rubriek "binnenkort"…

 

 

 

 

NIEUWE LEDEN, VAN HARTE WELKOM

 

In het afgelopen halfjaar hebben we in ons district dertig nieuwe Rotaryleden mogen verwelkomen. Allemaal mensen die zich verbonden voelen door de basisgedachte van Rotary; belangeloos iets voor een ander doen (service above self), samen met mensen uit verschillende disciplines (vocational) in een veilige en plezierige omgeving (fellowship). Iedereen van harte welkom.

En om vast te noteren, op zaterdag 18 april wordt er voor de nieuwe leden een bijeenkomst georganiseerd.

Nadere informatie hierover volgt nog uiteraard.

 

 

 

 

VACATURE PENNINGMEESTER

 

Onze districtspenningmeester Jan Groot Koerkamp gaat ons team verlaten, en daarom zijn we op zoek naar een opvolg(st)er voor hem, per 1 juli 2020. Lijkt het je leuk en interessant om op districtsniveau betrokken te zijn bij Rotary en heb je affiniteit met financiën, laat het ons weten.

Voor meer informatie over de functie en wat er van je wordt verwacht kun je Jan benaderen; dp@rotary-d1590.nl.

Natuurlijk zal hij zorgen voor een goede overdracht en ga je deel uitmaken van
een mooi districtsteam.

Denk erover na en benader ons.

 

 

 

 

SAVE THE DATE…

 

Het komende jaar staan er een paar evenementen op de kalender
waarvan ik jullie graag alvast de data wil melden, om te noteren:

 

 

·

landelijk seminar vocational service voor belangstellenden: 1 februari 2020 in Apeldoorn

·

RBC (regionaal bestuurscontact): 24 t/m 27 februari 2020,
voor resp. Friesland, Groningen, Drenthe, NW-Overijssel/Flevoland

·

RLI-dagen voor ons district: 8 februari, 29 februari en 21 maart 2020 in Groningen

·

PETS: maandagavond 2 maart 2020, locatie Karmelklooster in Drachten

·

ALV en DISCON: zaterdag 28 maart 2020, locatie “Nieuw Allardsoog” in Bakkeveen. Thema: "Innovatie & Duurzaamheid"

·

Rotaryinformatiefestival: zaterdag 18 april 2020. Voor leden èn niet-leden in ons district

·

Rotarystimuleringsprijs 2020, voor de vijfde keer: dinsdagavond 19 mei

·

Institute “Rotary without borders”: 9-11 oktober 2020 in Amsterdam

 

 

 

 

 

We spreken elkaar!

 

Samen Rotary Vernieuwen

Rebecca Siebinga-Bookelmann
gouverneur 2019-2020
 

   dg@rotary-d1590.nl

   +31 6 57 57 29 65

 

 

© 2020 ROTARY IN NEDERLAND

like us   follow us   watch us:   stalk us