2

2020-2021

AUGUSTUS 2020

 

  

 

 

AUGUSTUS - LEDENMAAND

 

Beste Rotarians,

 

Sinds vele jaren wordt in Rotary in de maand augustus aan ledenwerving en ledenbehoud bijzondere aandacht besteed. In de laatste tien jaren is het aantal Rotaryleden in ons district met bijna 16% gedaald! Ik hoor vaak clubbesturen zeggen: "Kwaliteit voor kwantiteit!" Dat is natuurlijk een goede instelling bij de ledenwerving. Maar ik ga er niet van uit dat de kwaliteit van potentiële Rotarians in de laatste tien jaren met gemiddeld 16% is gedaald.

Ik had vorige week overleg met oud-gouverneur Jaap Bos, voorzitter van onze districtsledencommissie. Wij willen met de clubbesturen contact opnemen om de ondersteuning van het district aan te bieden.

infographics ledenbestand per 1 juli 2020…

korting op de contributie voor jonge nieuwe leden…

 

 

 

 

NIEUW FOCUSGEBIED

 

 

 

Met begin van het nieuwe clubjaar heeft Rotary een zevende focusgebied: "supporting the environment" – in het Nederlands: ondersteunen van het milieu. In het augustusnummer van Rotary Magazine wordt hieraan veel aandacht besteed. Er is al een eerste grote actie voor dit aandachtsgebied: de club Winschoten biedt een puzzel aan:

meer over deze actie …

 

 

 

 

ROTARY JONGER EN VROUWELIJKER

 

 

De president van Rotary International, Holger Knaack, zei in zijn speech tijdens de assembly in San Diego: “Rotary moet jonger en vrouwelijker worden.” Jonger – daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor; vrouwelijker - daar laat Rotary International een voorbeeld zien: de eerste vrouwelijke president RI is op komst. Voor het jaar 2022-2023 is de Canadese Jennifer Jones genomineerd.

Ook ons district streeft er naar om vrouwen in leidende functies te installeren. In 2022-2023 is weer een vrouw gouverneur: Gerda Breeuwsma van de club Bolsward.

lees verder over de nominatie van Jennifer Jones …

 

 

 

 

DISTRICTSGRANTS AANVRAGEN TOT 30 SEPTEMBER

 

Districtsgrants moeten tot 30 september worden aangevraagd.
Informatie bij de districts-Rotary Foundationcommissie onder leiding van Kor Doornbos.

bekijk de volledige procedure …

 

 

 

 

CLUBBEZOEKEN

 

In de vorige nieuwsflits was het nog niet duidelijk hoe het met de clubbezoeken wordt.

Er is nu meer duidelijkheid: Ik ga elke club apart bezoeken en heb een nieuw schema clubbezoeken samengesteld. Bovendien kan ik nu ook elk clubbezoek hybride aanbieden, dus persoonlijk én online.

Als een clublid thuis wil of moet blijven kan hij het gouverneursbezoek ook via zoom volgen. Ook als de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt worden kan de hele bijeenkomst online gebeuren. Zo staan alle mogelijkheden open.

bekijk het schema …

 

 

Blijf gezond,

Clemens Groppe
gouverneur 2020-2021

 

clemens@groppe.eu

+31637657290