© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

new leadership

 juli 2022

voorzitterswissel


Beste Rotarians van district Noord-Nederland,

Het is zover! De meeste nieuwe voorzitters van de clubs hebben inmiddels de prachtige keten van de club omgehangen gekregen. Voorzitters, ook via deze nieuwsbrief nogmaals van harte gefeliciteerd met het vertrouwen dat jullie van je clubleden hebben gekregen om er samen een prachtig ‘Imagine Rotary’ jaar van te maken.gouverneursoverdracht


Ook ik mag de gouverneursketen inmiddels met trots dragen en me gouverneur van district 1590 noemen. Vrijdag 1 juli was voor alle 7 districtsgouverneurs van Nederland een feestelijke overdracht georganiseerd in Zuid-Limburg waar symbolisch het stokje werd overgedragen.


 

Afgelopen dinsdag 5 juli vond de gouverneurswissel van ons district 1590 plaats bij strandbar Thuishaven in Makkum. Een gecombineerde bestuurswissel georganiseerd door mijn eigen Rotaryclub Bolsward. Nadat Elsbeth van Haselen de voorzittersketen had ontvangen van uittredend voorzitter Marytsje Flapper heeft Assistent Gouverneur (AG) Simon de Witte de gouverneursketen aan mij overgedragen in naam van mijn voorganger Steven Helfrich.


Helaas konden Steven en ook zijn voorganger Clemens Groppe er vanwege gezondheidsredenen niet bij zijn. Simon was gevraagd om de gouverneursketen over te dragen als langstzittende AG van ons district. Dat Simon ook toevallig lid is van Rotaryclub Bolsward en de eerste persoon binnen de club was met wie ik mijn ambitie voor het gouverneurschap heb gedeeld en mij heeft aangemoedigd hiervoor te gaan, maakte voor mij het cirkeltje rond.

 

Na 2 jaar voorbereiding en diverse landelijke en internationale trainingen voel ik me er klaar voor om deze bevoorrechte taak op me te nemen. Ik heb ik er heel veel zin in. Ik voel me goed gesteund door mijn man Huub Witteveen en kinderen, mijn eigen Rotaryclub Bolsward, mede-bestuursleden van het districtbestuur en leden van het districtsteam.

 

 

KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE ARTIKEL...


 

imagine Rotary

‘Imagine Rotary’ is het internationale jaarthema 2022-2023 van RI-president Jennifer Jones.

Ze roept de clubs op om groot te dromen en deze dromen uit te voeren. Dromen geven toekomstperspectief. Een prachtig thema om dromen om te zetten in daden. Dat past goed bij de lokale Rotaryclubs met ‘People of Action’.

 


speerpunten district 2022-2023


Mijn toekomstdromen als gouverneur heb ik vertaald naar een aantal speerpunten binnen ons district. Deze speerpunten heb ik volop gedeeld met de nieuwe voorzitters tijdens de voorzitterstrainingen (pre-PETS, PETS en post-PETS):

 


  • Diversiteit, gelijkwaardigheid (equity) en inclusiviteit (DEI): zowel binnen de clubs als in de samenwerking en uitvoering. Het gaat over diversiteit wat betreft kwalificatie/leeftijd/gender identiteit/ras/etniciteit/kleur/capaciteiten/sociaal- economische status/seksuele oriëntatie
  • EndplasticSoup: zowel opruimacties, als preventie in de vorm van bewustwording en voorlichting aan kinderen en jongeren.
  • Empowering Girls: zowel dichtbij als veraf. Clubs die nog op zoek zijn naar een project met grote impact verwijs ik graag naar Empowering Girls via Stichting Studentenprojecten Nepal. Voor € 1000,- krijgt een kansarme studente in Nepal de kans om een studie te volgen.


 

gecombineerde clubbezoeken

Naast deze speerpunten zijn er inmiddels met alle 62 Rotaryclubs en 5 Rotactclubs gecombineerde clubbezoeken gepland. Naast gezelligheid is het doel van de gecombineerde clubbezoeken verbinding, inspireren en onderzoeken hoe er (nog) meer kan worden samengewerkt.

ZIE DISTRICTSAGENDA...


 

100 jaar Rotary in Nederland


In 2023 bestaat Rotary 100 jaar in Nederland. Op 29 januari 1923 werd Rotaryclub Amsterdam als eerste club in Nederland opgericht en op 13 maart volgde Rotaryclub Utrecht. Op zaterdag 28 januari 2023 start de viering van 100 jaar Rotary in Nederland met een speciaal middag-en avondprogramma in de Amsterdamse Stadschouwburg. Die dag start ook de 100-jaar-Rotary-estafette van Rotary en Rotaract. Vanaf die datum gaan we van district naar district, van club naar club fietsen, wandelen, rennen enz. Dat zijn in totaal ruim 5000 km om alle meer dan 500 clubs in 7 districten te bereiken en met elkaar te verbinden.


In ons district 1590 start de estafette bij RC Lelystad op zaterdag 22 april om dan via alle clubs te eindigen in Raalte op 8 juli 2023. Rotaryclub Raalte draagt het stokje die dag over aan RC Hellendoorn van district 1560. De districtsconferentie op zaterdag 13 mei 2023, georganiseerd door de gezamenlijke clubs Bolsward, Harlingen en Franeker, zal aan deze estafette worden gekoppeld.

Hou er bij de planning van jullie clubactiviteiten rond deze estafette rekening mee dat deze in het teken dienen te staan van het focusgebied water, sanitatie en hygiëne (WASH).

KLIK HIER VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE...


 

vacatures

vacature districtssecretaris 

Vanwege het vertrek van districtssecretaris André Bergsma om persoonlijke redenen, is deze functie vanaf juli 2022 vacant. 

Als districtssecretaris ben je onderdeel van het districtsbestuur en bereid je samen met de gouverneur de vergaderingen voor van het districtsbestuur en het districtsteam en notuleert deze vergaderingen. Je ondersteunt de leden van het districtsbestuur en het districtsteam waar mogelijk en nodig. Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden, bent digitaal vaardig en kunt of leert goed omgaan met Rotary's ledenadministratie LeAd en bent positief en pro-actief ingesteld. 

Voor zowel de functie van assistent-gouverneur als districtssecretaris geldt dat je tijd en ondersteuning krijgt om in deze functie te groeien. Ook krijg je online en fysieke trainingen (blended learning) aangeboden om de functies zo goed mogelijk te kunnen invullen.

We zijn een enthousiast districtsbestuur en districtsteam die uitkijken naar de samenwerking met nieuwe enthousiaste functionarissen in het district. Je kunt je interesse aangeven bij de gouverneur (dg2022-2023@rotary-d1590.nl) waarna kennismakingsgesprekken zullen volgen.


Vacatures Assistent-Gouverneur

Binnen ons district 1590 zijn er vanaf juli 2022 twee functies van assistent-gouverneur beschikbaar. Omdat voormalig AG Francie Kaaijk per juli 2022 DGN (District Gouverneur Nominee ) is geworden in het districtsbestuur is er een vacature ontstaan voor AG in regio Groningen-Noord. Per juli 2022 is Lex Spiegelaar duo-voorzitter geworden van Rotaryclub Assen-Noord. Daarmee is er ook een vacature ontstaan voor regio Drenthe-Oost. Het district 1590 is opgedeeld in 4 regio’s die weer zijn onderverdeeld in 2 subregio's. Bij een volledige bezetting zijn er 8 Assistent Gouverneurs in ons district actief. De functie van assistent-gouverneur is een interessante verbreding van je Rotaryhorizon en van je Rotarynetwerk. 

Bij goed functioneren is het mogelijk de functie van assistent-gouverneur jaarlijks te verlengen tot in totaal 3 jaar. Als AG werk je aan een langdurige relatie met de clubs in je eigen regio en daardoor ben je ook het eerste aanspreekpunt voor de clubs. 

Als AG ben je betrokken bij de training van de inkomend clubvoorzitters op weg naar hun voorzitterschap. Ook ben je ondersteunend bij de RBC's (regionale bestuurscontacten) die 2 keer per jaar in iedere regio plaatsvinden. Je zorgt als AG voor onderlinge verbinding tussen de clubvoorzitters en die met de gouverneur, je bent vraagbaak, adviseur, aangever en aanjager. Je brengt regelmatig eens een bezoek aan de clubs en je onderhoudt verder de contacten telefonisch, via mail en via whatsapp.

Om voor AG in aanmerking te komen ben je minimaal 3 jaar lid van Rotary en heb je bij voorkeur ervaring als voorzitter van een Rotaryclub of minimaal 6 maanden ervaring als inkomend voorzitter. Je beschikt over leiderschapskwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden, werkt graag samen, bent integer en pro-actief.

Info over de regioindeling vind je op de website: https://www.rotary.nl/D1590/#nogo nieuws uit de districtscommissies


districts-Rotary Foundationcommissie (DRFC)


Voor het komende Rotary-jaar 2022-2023 kunnen aanvragen voor een districtsgrant weer worden ingediend. Uiterste inlevertermijn 30 september 2022.

VOORWAARDEN EN PROCEDURES...


 

districtscommissie vocational service

 

De landelijke districtcommissies vocational service  nodigen alle Rotarians en in het bijzonder Rotarians die actief zijn in de commissie vocational binnen de eigen club uit voor het landelijk seminar vocational service "Hoe rechtvaardig is duurzaamheid?" op zaterdag 24 september in Amersfoort.

MEER INFO EN AANMELDEN...


Een intrigerend seminar waarin sprekers Ronald Hünneman, Merijn Tinga en Rotarian Erik Lammerts van Bueren u uitnodigen om, na hun aansprekende inleidingen, met elkaar in debat te gaan over duurzaamheid en hoe rechtvaardig is dat nu?


Kom kijken, doe mee en leer! 


 

communicatie via maandbrieven, website, social media


Iedere maand schrijf ik een maandbrief met het meest actuele nieuws uit ons district. Ook zal er aandacht worden gegeven aan landelijk- en internationaal Rotarynieuws. In de kalender op de districtswebsite staan de Rotaryactiviteiten overzichtelijk vermeld.

Alle lokale clubs hebben alweer weer veel projecten en activiteiten in de planning voor het nieuwe Rotaryjaar. Denk eraan dit te delen op de eigen website van de club en meld ze zo snel mogelijk bij onze districtswebmaster Koos Schoe.

We zijn als Rotarians erg goed in het organiseren van prachtige projecten voor goede doelen, vaak vergeten we dit uit te dragen. Belangrijk is de actie in beeld te brengen. Naast de website is het belangrijk de plaatselijke en regionale kranten te informeren. Martin van Nieuwhoven helpt als professioneel redacteur binnen ons district graag mee om een goed persbericht te schrijven.


ALLE CONTACTGEGEVENS VIND JE HIER...

 

Een uitdaging is ook om beter zichtbaar te zijn met onze acties en evenementen op Facebook en Instagram zodat we uitdragen wie we zijn als Rotary en wat we doen. De belangstelling om lid te worden van een serviceclub die volop in de samenleving staat zal er nog meer door toenemen.

 

Ik wens iedereen een mooie zomer en een onvergetelijk mooi 'Imagine Rotary' jaar. Geniet ervan!

Hartelijke groet,
Gerda Breeuwsma,
districtsgouverneur Noord-Nederland 2022-2023

 


deel deze pagina: