© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

membership & new club development


nummer 2 - augustus 2022


 
maandthema RI: lidmaatschap en ontwikkeling van nieuwe clubs
Ontwikkeling ledenaantal 

In bijgevoegd filmpje heeft Koos Schoe met overzichtelijke grafieken vanaf 2017 de ledenontwikkeling tot 1 juli 2022 in ons district in beeld gebracht. 

Conclusie is dat de afgelopen 6 jaren:

 1. Het aantal leden met 295 leden is gedaald;
 2. Het aantal mannen met 308 leden is afgenomen;
 3. Het aantal vrouwen met 13 is toegenomen;
 4. Er 744 nieuwe leden zijn bijgekomen, waarvan binnen 4 jaar 231 hebben bedankt. Dat is ruim 1 op de 3 nieuwe leden;
 5. Belangrijkste reden om binnen 4 jaar het lidmaatschap op te zeggen is 'gebrek aan betrokkenheid'

Wat gaat goed:

Uit deze heldere analyse blijkt dat er relatief veel interesse is om lid te worden van Rotary en dat de voordeur open staat open voor nieuwe leden.

Wat gaat niet goed:

Dat relatief veel nieuwe leden ook snel weer vertrekken zich onvoldoende betrokken te voelen bij de club. De achterdeur staat blijkbaar ook wijd open.

Wat moet beter:

Met name nieuwe leden beter binden en betrekken bij de club

 

Tips om betrokkenheid te vergroten:

 1. Bespreek met nieuwe leden waar hun affiniteiten en kwaliteiten liggen en laat ze op basis daarvan meedraaien in een commissie waardoor ze zich goed en actief betrokken voelen.
 2. Koppel nieuwe leden aan een lid waarmee ze een goede klik hebben en die het maatje wordt en ze betrekt bij de club en uitleg geeft over het reilen en zeilen van de club.
 3. Toon als medelid interesse en bespreek regelmatig hoe het gaat en anticipeer hierop.

Dit laatste geldt natuurlijk niet alleen voor nieuwe leden: persoonlijke aandacht heeft ieder lid nodig! 'Hoe gaat het met jou?' is een mooie open vraag om regelmatig aan elkaar te stellen.
nieuwe clubvormen


In deze maand besteden wij extra aandacht een lidmaatschap en ledenontwikkeling. Aan de ene kant streven wij verjonging na, maar anderzijds vraagt dat ook om extra inspanning. Gezinnen functioneren anders dan twintig jaar geleden, jongeren hebben een veelheid aan verplichtingen en interesses, en we moeten de vissen uit de vijver met veel meer serviceclubs delen. Niet toevallig wees onze internationale president Jennifer Jones erop dat we ook oog moeten hebben voor nieuwe clubvormen. Onze oud-gouverneur Rebecca Siebinga is bezig een nieuwe club op te zetten waarvan de leden elkaar vrijwel alleen online gaan treffen en zich op één thema richten: Leefklimaat. In het septembernummer van Rotarymagazine wordt aan haar initiatief uitgebreid aandacht besteed. 

Rotary International heeft inmiddels veel strakke regels losgelaten die golden voor de manier waarop clubs zichzelf organiseren, willen bijeenkomen, frequentie enz. In alle gevallen blijft het belangrijk dat nieuwe leden vanaf de start goed worden begeleid, betrokken worden bij commissies en ander clubwerk, en zeker in het eerste jaar een goede vraagbaak hebben. Een vaste mentor is aan te bevelen. Te veel nieuwe leden haken na enige tijd weer af omdat wij hebben nagelaten hen voldoende bij de club te betrekken.

  

 

 
wel  & wee


Oud-gouverneur Steven Helfrich heeft afgelopen juni een hartoperatie ondergaan. Gelukkig is de operatie goed geslaagd en gaat het inmiddels weer de goede kant op. Steven is bij bijna alle clubs in ons district op bezoek geweest. Bij de meeste clubs fysiek en bij een aantal door Covid-beperkingen online.

Steven heeft fellowship en vocational hoog in het vaandel staan. Hij heeft er dan ook erg van genoten om bij veel clubs te ervaren dat het hiermee goed zit. Steven hoopt in augustus weer aan te sluiten als IPDG (Immediate Past District Governor) bij het overleg van het districtsbestuur.

Steven we zijn blij dat je met je enthousiasme en ervaring het districtsbestuur weer komt versterken!
 
het blauwe formulier is afgeschaft


Dit jaar ontvangen de secretarissen van de clubs geen 'blauw formulier' meer, dat al lang niet meer verschijnt op blauw-doorschrijfpapier. Het werd opgestuurd door de RAN en door secretarissen ingevuld voorafgaand aan het bezoek van de gouverneur.

In het landelijk gouverneursoverleg is vastgesteld dat het formulier vooral veel extra werk met zich mee brengt en geen toegevoegde waarde meer heeft als mutaties van leden in LeAd op tijd worden ingevoerd. De gouverneur kan voorafgaand aan het clubbezoek alle informatie gemakkelijk ophalen uit LeAd en MyRotary.

Eventuele open vragen op het 'blauwe formulier' kunnen tijdens de gouverneursbezoeken worden besproken.  
Rotaryclub Kampen 75 jaar

Wat een feest! Samen met assistent gouverneur Veronica van der Goot heb ik donderdag 21 juli een bezoek gebracht aan de jarige club Kampen. Het tweedaagse jubileumfeest wordt in september gevierd.

Veronica en ik waren van harte welkom op de bijeenkomst van 21 juli waarop werd stilgestaan bij de oprichting van de club 75 jaar geleden. Ik mocht het ingelijste officiële certificaat van 75 jaar bestaan van Rotary International uitreiken aan voorzitter Maril Kamp blij maken met een cheque van € 750 als verjaardagscadeau van het district.

We hebben met alle clubleden getoast op nog een lange toekomst met heel veel gezellige bijeenkomsten en mooie goede doelen/projecten.


LEES VERDER... 
 
EndPlasticSoup


Een van de speerpunten dit Rotaryjaar in ons district is dat alle clubs activiteiten ontwikkelen rondom EndPlasticSoup. Ik ben nu al onder de indruk wat clubs in de planning hebben. In samenwerking met meerdere Rotary- en Rotaractclubs en ook andere serviceclubs worden dit Rotaryjaar grote opruimacties gehouden. Bij een aantal clubs worden sprekers van stichting EndPlasticSoup uitgenodigd om inleidingen te verzorgen en er zijn ook al clubs 'vriend' van stichting EndPlasticSoup. Wist je dat je als club de stichting EndPlasticSoup ook kunt steunen als supportersclub of als ambasadeursclub.

DOE MEE MET ENDPLASTICSOUP...

 

Naast de opruimacties is het bewustmaken van kinderen en jeugd erg belangrijk. Zij zijn de toekomst en voorkomen is beter dan genezen. Sterke Yerke richt zich specifiek op deze jonge doelgroep. Een aantal Rotaryclubs hebben eerder al fundraising gedaan voor Sterke Yerke. Samen met het bestuur van Sterke Yerke willen we onze krachten bundelen in onze strijd tegen plastic soup .

 

STERKE YERKE...


Wil jij op dit thema een actieve rol spelen in ons district en één van onze ambassadeurs EndPlasticSoup worden? Neem dan contact mij op (dg2022-2023@rotary-d1590.nl).
 
Ben jij er trots op Rotarian te zijn? Draag het uit via je LinkedIn-pagina!


Waarschijnlijk heb je vanuit je kwalificatie een linkedIn-pagina met een netwerk aan (werk)relaties. Alle linkedIn-netwerken van Rotarians bij elkaar betekent dat we een supergroot netwerk hebben om uit te dragen waar we als Rotaryclubs mee bezig zijn. Het kan mensen uit je netwerk stimuleren om ook lid te worden van een Rotaryclub en daarmee bijdragen aan een gezonde groei van clubs.


Een aantal tips:

 • Vermeld in je profiel dat je lid van Rotary bent;
 • Post korte berichtjes en vooral actieve foto's van activiteiten en projecten van je club;
 • Like en deel berichten die je leest over Rotary.


Zelf merk ik dat berichtjes die ik op mijn LinkedIn pagina deel met een actieve foto en een grappige of verrassende tekst zomaar een paar duizend keer worden bekeken. 


Heb jij een post die vaak is bekeken?
Laat het weten: we kunnen van elkaar leren wat goed werkt.
 
Rotarymagazine: maandelijks online + 4 papieren thema-edities

 

Er is landelijk gekozen voor een nieuwe manier van communicatie van het Rotarymagazine. Doelstelling van deze nieuwe opzet is om enerzijds Rotaryleden aantrekkelijker en duurzamer te informeren en inspireren en anderzijds Rotaryclubs nog beter in beeld te brengen voor mensen die Rotary niet kennen.

 Vanaf september ontvang je aan het eind van de iedere maand het online Rotarymagazine. Het bevat een aantal 'Tegels' met o.a. nieuws uit de 7 districten, landelijke thema's en ook internationaal Rotarynieuws. Daarnaast verschijnen dit Rotaryjaar ook 4 themanummers in een papieren versie. 

Zowel de online Rotarymagazines als de papieren themanummers zijn geschikt om te delen in je netwerk voor mensen die nieuwsgierig zijn naar wat Rotary is en doet en mogelijk voor hen kan betekenen.

ROTARYMAGAZINE...

deel deze pagina: